Методики – Сторінка 3 – МАНЛаб


Методики


Завдання роботи:
 1. Провести експеримент із різними тілами та створити відеозаписи їхнього падіння.
 2. Визначити значення прискорення падіння тіл та порівняти їх зі значенням прискорення вільного падіння.

Завдання роботи:
 1. Провести експеримент із тілом, кинутим вертикально вгору, та створити його відеозапис.
 2. Визначити за допомогою інструментів програми початкову швидкість руху тіла.
 3. Визначити за допомогою інструментів програми максимальну висоту підйому тіла та розрахувати за нею початкову швидкість руху. Порівняти значення швидкостей.
 4. Створити модель руху тіла та порівняти її з експериментальними даними.

Завдання роботи:
 1. Провести експеримент із тілом, кинутим горизонтально, та створити його відеозапис.
 2. Визначити за допомогою інструментів програми початкову швидкість руху тіла в горизонтальному напрямі.
 3. Розрахувати прискорення руху тіла у вертикальному напрямі, використовуючи інструменти програми Tracker.
 4. Створити модель руху тіла та порівняти її з експериментальними даними.

Завдання роботи:
 1. Провести експеримент з тілом, що рівномірно рухається по колу, та створити його відеозапис.
 2. Визначити за допомогою інструментів програми лінійну, кутову швидкості руху та доцентрове прискорення.

Завдання роботи:
 1. Провести експеримент з тілом, кинутим під кутом до горизонту, та створити його відеозапис.
 2. Визначити за допомогою інструментів програми початкову швидкість руху тіла, кут кидання, дальність польоту тіла та максимальну висоту його підняття.
 3. Дослідити характер траєкторії руху тіла.
 4. Розрахувати дальність польоту тіла та максимальну висоту за початковою швидкістю і кутом кидання. Порівняти значення дальності та максимальної висоти з розрахунковими даними.
 5. Створити модель руху тіла та порівняти її з експериментальними даними.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з правилами створення відеозапису руху тіла.
 2. Створити відеозапис рівноприскореного руху або завантажити готовий з ресурсу.
 3. За допомогою програмного забезпечення для аналізу відеозаписів отримати графік руху тіла та графік швидкості тіла.
 4. Використовуючи математичний апарат програмного забезпечення, обчислити прискорення руху тіла графічним методом.

Завдання роботи:

дослідити провідні властивості напівпровідникового діода, побудувати його вольт-амперну характеристику.