Цитологія – МАНЛабРезюме:
Корінь - унікальний орган рослинного організму. Роботу присвячено вивченню його будови. Мета роботи: з'ясувати будову кореня. Завдання роботи:
  1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
  2. Вивчити мікроскопічну будову кореня.

Резюме:
Однією з основних частин епідерми листка є продихи. У роботі досліджуються функціонування та особливості будови цих структур. Мета роботи: ознайомитися з будовою продихів. Завдання роботи:
  1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
  2. Вивчити будову продихів.
  3. Дослідити механізм роботи продихів.