Поліхун Наталія – МАНЛаб


Що таке STEM-професія?

STEM-професія – вид трудової діяльності людини, який ґрунтується на використанні STEM-підходу як комплексу відповідних фахових компетенцій, набутих під час навчального процесу з використанням комп’ютерно орієнтованих методів, засобів та інструментів дослідження. Continue reading “Що таке STEM-професія?”

Що таке STEM?

Акронім STEM (від англ. Science – природничі науки, Technology – технології, Engineering – інжиніринг, проектування, дизайн, Mathematics – математика) позначає трансдисциплінарний підхід до дослідження явищ і процесів навколишнього світу, вирішення реальних (неідеалізованих) проблемно орієнтованих завдань. Continue reading “Що таке STEM?”