Дослідницькі роботи


Резюме:

Домашні рослини є не лише прикрасою у квартирі. Вони виділяють у зовнішнє середовище кисень, усувають запиленість приміщень, а також знешкоджують токсичні домішки, що перебувають у повітрі. Тому так важливо, щоб рослина завжди залишалася здоровою, а для цього потрібно правильно її поливати. Часто господарі не знають, як правильно це робити, або просто забувають. Така безвідповідальність призводить до різноманітних хвороб рослин. Це конструкторське проєктування присвячено вивченню питань, пов'язаних із розробкою роботизованих пристроїв на платформі Arduino Uno, з...


Резюме:

Створення прикладного програмного забезпечення із назвою "Passive Optical Network" для реалізації схем як додатку до карт із прив'язкою до місцевості. Автоматизація розрахунків відсоткових дільників на цій схемі. Мета проєкту - підвищення рівня ефективності роботи проєктних інженерів та монтажних підрозділів компаній - операторів зв'язку.


Резюме:

Мохи - давня група рослин, відома з девону. Мохи ростуть у ґрунті, болотах, на суходолі, часто - на корі дерев, витісняють лишайники. Займають різні екологічні ніші, виконують різноманітні функції в екосистемах. Мохи - вищі листкостеблові рослини, які мають багато пристосувань у зв'язку з виходом рослин на сушу.

Метою проєкту є вивчення особливостей зелених мохів, зокрема зозулиного льону.

Завдання проєкту - визначення ролі зелених мохів у взаємозв'язку з пристосуванням до суходолу та ролі...


Резюме:

Проект є прикладом виконання дослідницької роботи, присвяченої тепловому розширенню води.

Мета роботи: отримати графічну залежність коефіцієнта об’ємного розширення води від температури та дослідити поведінку води на ділянці аномального розширення.

Завдання роботи:

  1. Зібрати установку для виконання дослідження.
  2. Отримати графічну залежність коефіцієнта об’ємного розширення води від темпе...
Avatar

Анатомія лишайників

Лакоза Наталія

Резюме:

Мета роботи: ознайомитися з анатомічною будовою тіла лишайників, визначити особливості розміщення клітин водоростей та гіфів грибів.

 

Резюме:

Мета роботи: вивчити особливості зовнішньої будови лишайників, поділити лишайники на групи відповідно до будови талому.


Резюме:

Предметна галузь: термодинаміка. Робота спрямована на експериментальне дослідження зміни відносної вологості повітря залежно від температури в ізохорному та ізобарному процесах. Мета роботи: експериментально дослідити зміну відносної вологості повітря залежно від температури за різних умов. Завдання роботи: створити автономний цифровий вимірювальний комплекс на Arduino Nano 33 BLE Sense та експериментально визначити зміну відносної вологості повітря у %/℃ за ізохорної та ізобарної зміни температури.