Дослідницькі роботи


Резюме:
- предметна галузь: електрика і магнетизм; - стисла анотація роботи: робота спрямована на теоретичне і експериментальне дослідження електростатичної взаємодії; - мета: дослідити електростатичну взаємодію за різних форм та розмірів взаємодіючих елементів; - завдання роботи: визначити силу електростатичної взаємодії залежно від відстані за різних форм та розмірів взаємодіючих елементів; - складність роботи: для просунутих; - орієнтовний час на виконання роботи: 1 година; - доступність використовуваних матеріалів: на рівні наукового обладнання; - рівень безпеки: безпечно, але під наглядом...

Резюме:
- предметна галузь: електрика, енергетика; - стисла анотація роботи: робота спрямована на теоретичне і експериментальне дослідження суперконденсаторів; - мета: визначення параметрів суперконденсатора та побудова його еквівалентної схеми; - завдання роботи: визначити ємність, внутрішній опір та опір витоку суперконденсатора; - складність роботи: для просунутих; - орієнтовний час на виконання роботи: 1 година; - доступність використовуваних матеріалів: на рівні наукового обладнання; - рівень безпеки: безпечно.

Резюме:

Електричні явища, які відбуваються в організмах тварин та рослин, є досить цікавими для вивчення, але і досить складними, оскільки їх важко досліджувати. Ця модель дає змогу продемонструвати виникнення потенціалу спокою та потенціалу дії, а також дослідити умови, що впливають на цей процес.

Мета роботи: створити модель, яка дає змогу досліджувати потенціал спокою та потенціал дії.

Завдання роботи:

  1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
Білик Жанна

Тату: за чи проти?

Білик Жанна

Резюме:

Мода диктує свої правила. Зараз дуже популярним, особливо серед молоді, є татуювання. Але чи безпечне тату? Виконання дослідницької роботи дасть змогу знайти відповідь на це запитання.

Завдання роботи:
  1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
  2. Дослідити пігменти для виконання татуювання відповідно до інструкції.
  3. Зробити висновок відносно безпечності татуювання.

Резюме:

Проект присвячено вивченню явища лобового опору в повітряному потоці.

Мета роботи: виготовити прилад для дослідження явища лобового опору в повітряному потоці та за його допомогою встановити залежність сили лобового опору від параметрів тіла та швидкості повітряного потоку.

Завдання роботи:

  1. Виготовити прилад для дослідження явища лобового опору в повітряному потоці.
  2. Установити залежність сили лобового ...
Чернецький Ігор

Дослідження сили Ампера

Чернецький Ігор

Резюме:

Проект присвячено вивченню явища взаємодії провідника з електричним струмом із магнітним полем.

Мета роботи: виготовити прилад для дослідження явища взаємодії провідника з магнітним полем та за його допомогою встановити залежність сили взаємодії (сили Ампера) від струму в провіднику та від орієнтації провідника у магнітному полі.

Завдання роботи:

  1. Виготовити прилад для дослідження взаємодії провідника з магнітним полем.

Резюме:

Проект присвячено вивченню явища електролізу розчинів.

Мета роботи: виготовити прилад для дослідження явища електролізу розчинів із вимірюванням кількості утвореного під час процесу газу та дослідити за його допомогою залежність між масою виділеної речовини та часом.

Завдання роботи:

  1. Виготовити прилад для збирання газу в процесі електролізу розчину.
  2. Установити залежність між масою виділеного в процесі ...