Дослідницькі роботи


Резюме:

Мохи - давня група рослин, відома з девону. Мохи ростуть у ґрунті, болотах, на суходолі, часто - на корі дерев, витісняють лишайники. Займають різні екологічні ніші, виконують різноманітні функції в екосистемах. Мохи - вищі листкостеблові рослини, які мають багато пристосувань у зв'язку з виходом рослин на сушу.

Метою проєкту є вивчення особливостей зелених мохів, зокрема зозулиного льону.

Завдання проєкту - визначення ролі зелених мохів у взаємозв'язку з пристосуванням до суходолу та ролі...


Резюме:

Проект є прикладом виконання дослідницької роботи, присвяченої тепловому розширенню води.

Мета роботи: отримати графічну залежність коефіцієнта об’ємного розширення води від температури та дослідити поведінку води на ділянці аномального розширення.

Завдання роботи:

  1. Зібрати установку для виконання дослідження.
  2. Отримати графічну залежність коефіцієнта об’ємного розширення води від темпе...
Avatar

Анатомія лишайників

Лакоза Наталія

Резюме:

Мета роботи: ознайомитися з анатомічною будовою тіла лишайників, визначити особливості розміщення клітин водоростей та гіфів грибів.

 

Резюме:

Мета роботи: вивчити особливості зовнішньої будови лишайників, поділити лишайники на групи відповідно до будови талому.


Резюме:

Предметна галузь: термодинаміка. Робота спрямована на експериментальне дослідження зміни відносної вологості повітря залежно від температури в ізохорному та ізобарному процесах. Мета роботи: експериментально дослідити зміну відносної вологості повітря залежно від температури за різних умов. Завдання роботи: створити автономний цифровий вимірювальний комплекс на Arduino Nano 33 BLE Sense та експериментально визначити зміну відносної вологості повітря у %/℃ за ізохорної та ізобарної зміни температури.


Резюме:
Мета роботи: дослідити залежність частоти коливань закріпленої лінійки від довжини вільного краю за допомогою мобільного додатку Phyphox. Завдання роботи: 
  1. Ознайомитися з теоретичними основами процесу коливань.
  2. Підготувати та скласти експериментальну установку.
  3. Провести декілька експериментів із системою за різних значень довжини вільного краю лінійки.
  4. Визначити частоту коливань для кожного значення довжини вільного краю лінійки.
  5. Побудувати графік залежності частоти коливань від д...

Резюме:

Мета роботи: дослідити склад ґрунту з різних локацій, використовуючи метод промивання (шліхування), на наявність видимих твердих нерозчинних часточок мінералів, зокрема  різновидів групи кварцу; візуально визначити окремі мінерали за допомогою довідника та спеціальних додатків до смартфона; отримати практичний досвід використання цифрового мікроскопа  в лабораторних умовах.

Завдання роботи:

  • відібрати зразки ґрунту;