Анатомічна будова кореня

Автор Лакоза Наталія
Рівень складності Середній
Рівень небезпеки Безпечно, але під наглядом керівника
Доступність використовуваних матеріалів На рівні шкільного обладнання
Орієнтовний час на виконання роботи До 1 години

Блок 1. Резюме

Корінь – унікальний орган рослинного організму. Роботу присвячено вивченню його будови.

Мета роботи: з’ясувати будову кореня.

Завдання роботи:

  1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
  2. Вивчити мікроскопічну будову кореня.

Блок 2. Попередня інформація

Корінь виконує важливі функції: закріплює рослину в субстраті, всмоктує воду і проводить її по стеблу, поглинає з ґрунту мінеральні солі; у корені синтезуються органічні речовини.

Блок 3. Обладнання

гербарій ірису та гарбуза або їхні фіксовані корені (свіжі корені цибулини або гарбуз, пророщені в стакані з водою), сірчанокислий анілін або флороглюцин і концентрована хлоридна кислота, серцевина бузини або корок, мікроскоп.

Блок 4. Експериментальна процедура

Для вивчення первинної  будови кореня візьміть корені однодольних рослин: ірису або цибулі. Корінь ірису затисніть у жолобі між пластинами корка від пляшки і зробіть скальпелем декілька тонких поперечних зрізів. Помістіть найтонший зріз на предметне скло в краплю сірчанокислого аніліну і накрийте покривним скельцем. Розгляньте препарат на малому, а потім – на великому збільшенні мікроскопа, де видно широку первинну кору і вузьке коло в центрі центрального циліндру. Ззовні первинної кори – міцні видовжені клітини, які є покривної тканиною. Волосконосний шар клітин зруйнований. У клітинах первинної кори містяться поживні речовини. На межі з центральним циліндром розташовано ряд щільних клітин ендодерми з потовщеними оболонками. Між ними є живі тонкостінні клітини, які є пропускними, оскільки вони пропускають тік води в судини.

Центральний циліндр починається твірною тканиною, її клітини здатні до поділу та утворюють бічні корені. Осьовий циліндр містить радіальний провідний шар, який складається з лубу й деревини, розташованих почергово, по радіусу. Судинами деревини пересувається вода з мінералами, а  ситоподібними трубками лубу рухається розчин органічних речовин.

Серцевина займає центр осьового циліндра; вона містить запасні клітини.

У корені гарбуза відбуваються зміни, пов’язані з вторинною будовою. В осьовому циліндрі утворюється твірна тканина, яка збільшує шари лісу й деревини.

При дії на препарат розчину флороглюцину з хлоридною кислотою стінки судини забарвлюються в червоний колір, а під дією сірчанокислою аніліну – в жовтий.

При вторинний будові кореня первинна кора злущується, оскільки на межі осьового циліндра утворюється покривна тканина – корок.

Отже, корені однодольних і дводольних рослин складаються з 3 частин: покривної тканини, кори та центрального циліндра з радіальними клітинами.

Рис. 2.

 

Рис. 3. Корінь дводольної трав’янистої рослини (пучковий тип): А – схема; Б – детальний малюнок: 1 – перидерма; 2 – корова паренхіма; 3 – серцевинні промені; 4-6 – відкритий колатеральний пучок: 4 – флоема первинна і вторинна; 5 – камбій; 6 – вторинна ксилема; 7 – первинна ксилема.

Блок 5. Аналіз отриманих даних

Замалюйте отримані мікропрепарати; з’ясуйте фактори, від яких залежить будова кореня.

Блок 6. Напрями розвитку

Розгляньте корені рослин різних місць зростання, з’ясуйте особливості пристосування кореня до місця зростання рослини.