Будова та механізм роботи продихів

Avatar
Автор Лакоза Наталія
Кандидат педагогічних наук, науковий співробітник НЦ «Мала академія наук України», вчитель-методист, викладач біології та хімії гімназії №257 м. Києва. Сфера наукових інтересів: цитологія та фізіологія рослин і тварин, сучасні методики викладання біології та хімії в профільних класах, робота з обдарованими учнями. Автор понад 40 праць. Педагогічний стаж 42 роки. Нагороджена подякою МОН.
Рівень складності Середній
Рівень небезпеки Безпечно, але під наглядом керівника
Доступність використовуваних матеріалів На рівні шкільного обладнання
Орієнтовний час на виконання роботи До 1 години

Блок 1. Резюме

Однією з основних частин епідерми листка є продихи. У роботі досліджуються функціонування та особливості будови цих структур.

Мета роботи: ознайомитися з будовою продихів.

Завдання роботи:

  1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
  2. Вивчити будову продихів.
  3. Дослідити механізм роботи продихів.

Блок 2. Попередня інформація

Продих складається з двох спеціалізованих клітин епідермісу, що мають назву замикаючих, між якими є продихова  щілина. На відміну від інших клітин епідермісу, замикаючі клітини продихового апарату мають бобовидну форму, містять хлоропласти.

Продихи регулюють газо- та водообмін у рослині завдяки тому, що мають здатність періодично відкриватися й закриватися. Якщо тургор у замикаючих клітинах збільшується, внаслідок накопичення  глюкози при фотосинтезі, продих відкривається, а при зменшенні тургора – закривається.

Блок 3. Обладнання

листки традесканції віргінської; розчин гліцерину, розведений водою в 5 разів; мікроскоп.

Блок 4. Експериментальна процедура

1. Вивчення будови продиху.

З нижнього боку листка традесканції зніміть шкірку, помістіть її на предметне скло у краплину води і накрийте  покривним скельцем. Розгляньте продихи на малому, а потім – на великому збільшенні мікроскопа. Замикаючі клітини продиху мають бобовидну форму і містять цитоплазму, ядро з ядерцем, хлоропласти і невеликі вакуолі. Оболонки замикаючих клітин потовщені нерівномірно: оболонка внутрішня, біля щілини, товстіша, ніж зовнішня.

2. Спостереження роботи продихів.

З нижнього боку листка традесканції зніміть шкірку, помістіть її на предметне  скло у краплину розчину гліцерину, розведеного водою в 5 разів. Спостерігайте під мікроскопом за появою плазмолізу, який пов’язаний зі звуженням цитоплазми.

Розчин гліцерину викликає  плазмоліз у замикаючих клітинах продихів, їхній тургор зменшується і продих закривається. Після 20-хвилинної дії гліцерин проходить всередину замикаючих клітин, осмотичний тиск у них збільшується. Вода з розчину, який оточує клітини, потрапляє в замикаючі клітини продихів. Тургор у них збільшується  і продихи  відкриваються. Для прискорення цього процесу фільтрувальним папером відсмоктують гліцерин і додають воду.

Блок 5. Аналіз отриманих даних

Замалюйте отриманий мікропрепарат, підпишіть його складові.

Блок 6. Напрями розвитку

Розгляньте продихи різних рослин. Як змінюються продихи, якщо на предметне скло внести краплину будь-якої кислоти чи лугу?