Будова та функціі амеби

Avatar
Автор Лакоза Наталія
Кандидат педагогічних наук, науковий співробітник НЦ «Мала академія наук України», вчитель-методист, викладач біології та хімії гімназії №257 м. Києва. Сфера наукових інтересів: цитологія та фізіологія рослин і тварин, сучасні методики викладання біології та хімії в профільних класах, робота з обдарованими учнями. Автор понад 40 праць. Педагогічний стаж 42 роки. Нагороджена подякою МОН.
Рівень складності Середній
Рівень небезпеки Безпечно, але під наглядом керівника
Доступність використовуваних матеріалів На рівні шкільного обладнання
Орієнтовний час на виконання роботи До 1 години

Блок 1. Резюме

Мета роботи: ознайомитися з будовою амеби.

Завдання роботи:

  1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
  2. Дослідити будову та життєві функції корененіжок на прикладі амеби протей.

Блок 2. Попередня інформація

Одноклітинні тварини поширені у воді, ґрунті, в живих організмах. Клітина амеби – самостійний організм, здатний до обміну речовин, руху, подразливості й розмноження. Пересуваються амеби за допомогою псевдоніжок.

Форма тіла амеб непостійна (постійною вона є тільки у черепашкових амеб). Амеби захоплюють їжу псевдоніжками, травні вакуолі забезпечують внутрішньоклітинне травлення, а скоротливі – звільнення від неперетравлених решток. Ядро – одне. За несприятливих умов амеби утворюють цисти. Розмноження амеб – нестатеве.

Блок 3. Обладнання

культура амеби, мікроскоп, предметні й покривні скельця, піпетки.

Основні терміни та поняття

фагоцитоз циста

Блок 4. Експериментальна процедура

  1. Поставте мікроскоп  у робоче положення: дзеркалом від себе, край штатива має збігатися з краєм стола.
  2. Освітіть поле зору мікроскопа, доки воно не буде рівномірно освітлене.
  3. Препарат покладіть на предметний столик (покривне скельце зверху) і закріпіть його клемами.
  4. Розгляньте мікропрепарат при малому збільшенні мікроскопа.
  5. Для встановлення мікропрепарату у фокусі при великому збільшенні користуйтеся макрогвинтом. Для цього, дивлячись збоку, а не в окуляр, обертанням макрогвинта опускайте об’єктив майже до самого препарату. Далі, дивлячись в окуляр і обертаючи гвинт у зворотньому напрямку, поступово піднімайте тубус, доки в полі зору не з’явиться зображення предмета.
  6. Розгляньте амебу при великому збільшенні мікроскопа. Порівняйте амебу, яку ви бачите на препараті, з її зображенням на малюнку.
  7. Намалюйте амебу і позначте ядро, цитоплазму, псевдоніжки, травну й скоротливу вакуолі.
  8. Заповніть у зошиті першу колонку таблиці 1.

Рис. 1. Амеба протей

Блок 5. Аналіз отриманих даних

Таблиця 1. Будова амеби та інфузорії туфельки

Ознаки Амеба Інфузорія туфелька
Форма тіла
Оболонка
Ядро
Розміри тіла
Пересування
Живлення
Виділення

Блок 6. Напрями розвитку

Розгляньте та замалюйте будову інших найпростіших з відкритих водойм чи калюжі.