Визначення вмісту води в листках різних ярусів однієї рослини

Білик Жанна
Автор Білик Жанна
Кандидат біологічних наук, науковий співробітник НЦ «Мала академія наук України». Сфера наукових інтересів: біохімія та фізіологія рослин, сучасні методики викладання біології та хімії, робота з обдарованими учнями. Автор близько 50 праць. Нагороджена подякою МОН.
Рівень складності Середній
Рівень небезпеки Безпечно, але під наглядом керівника
Доступність використовуваних матеріалів На рівні наукового обладнання
Орієнтовний час на виконання роботи До 1 доби

Блок 1. Резюме

Рослина унікально пристосована до життя в тому середовищі, де вона перебуває. Ці пристосування стосуються всіх рівнів організації рослинного організму. У рослин спостерігається явище ярусності: різні види рослин займають певне місце в природі; інтенсивність процесів життєдіяльності у різних ярусах різна; окрім того, вона залежить від часу доби. Тому роботу присвячено дослідженню вмісту води в листках різних ярусів однієї рослини у різний час доби.

Мета роботи: опанувати методику дослідження вмісту води в органах рослини, встановити залежність вмісту води в листку рослини залежно від ярусу розташування листка.

Завдання:

  1. Ознайомитися з теоретичним матеріалом.
  2. Визначити вміст води в листках рослини різних ярусів.
  3. Зробити висновок.

 

Блок 2. Попередня інформація

Вміст води в рослинах змінюється в широких межах і залежить від віку, фізіологічного стану, хімічного складу рослин та від впливу на них різноманітних факторів середовища. Вміст води в листках різних рослин зменшується від нижнього до верхнього ярусів рослини. Різні фактори навколишнього середовища (мінеральне живлення, світло тощо) впливають на вміст води в листках різних ярусів рослин як протягом доби, так і під час вегетації на різних фазах її розвитку. Для досліду беруть рослини, які вирощують у природних умовах на навчально-дослідницьких ділянках.

Блок 3. Обладнання

Дослідні рослини, торсійні терези, бюкси, сушильна шафа, ексікатор, щипці, свердла, пінцети.

Основні терміни та поняття

ВОДА ТА ЇЇ ВЛАСТИВОСТІ ЛИСТОК ярус

Блок 4. Експериментальна процедура

  1. Візьміть проби аналізів з листків нижніх, середніх і верхніх ярусів. Вміст води в листках визначайте протягом доби: о 8 год., о 12 год., о 16 год., о 20 год.
  2. Висічки з листків (рис.1) , зроблені сверлом у трикратній повторності, зважте на електронних терезах (рис. 2) і помістіть у бюкси.
  3. Бюкси поставте відкритими в нагріту до 105 °С сушильну шафу (рис. 3.) на 5 годин, охолодіть в ексікаторі і знову зважте висічки. Висушування і зважування матеріалу повторюйте до досягнення постійної маси висічок.

Рис. 1. Дослідні зразки листя дуба

А) До висічок                                                            Б) Після висічок

Рис. 2. Електронні терези з бюксом, що містить висічку

Рис. 3. Сушильна шафа

 

 

Блок 5. Аналіз отриманих даних

Маса води в наважках дорівнює різниці мас сирого і висушеного матеріалу. Розраховуйте вміст води в процентах відносно до сирої та сухої маси рослинного матеріалу. Після закінчення роботи в щоденниках накресліть графіки вмісту води в листках різних ярусів контрольних і дослідних рослин протягом доби. Результати досліду запишіть за такою схемою:

Назва

рослин

 

Ярус

 

Варіант

Номер

бюкса

Маса сирої

наважки, г

Маса сухої наважки, г Вміст води в пробі, г Вміст

води, %

Блок 6. Напрями розвитку

Використовуйте рослини різних екологічних груп: мезофіти, гідрофіти, ксерофіти. Встановіть, як змінюється вміст води вночі.