Виявлення мінералів на місцевості

Avatar
Автор Постова Катерина
Рівень складності Середній
Рівень небезпеки Безпечно, але під наглядом керівника
Доступність використовуваних матеріалів На рівні шкільного обладнання
Орієнтовний час на виконання роботи До 2 годин

Блок 1. Резюме

Мета роботи: ознайомити учнів із навколишньою місцевістю з метою ідентифікації штучних та природних мінералів; отримати практичний досвід відбору та попередньої ідентифікації штучних і мінеральних зразків у природних та лабораторних умовах; установити цінність штучних та мінеральних зразків для людини зокрема та суспільства загалом.

Завдання:

 • відібрати зразки штучних та мінеральних порід навколишньої місцевості під час екскурсії;
 • навчитися відбирати зразки та упаковувати їх для подальшого вивчення в лабораторних умовах;
 • навчитися візуально відрізняти природні та штучні зразки гірських порід і мінералів;
 • відібрати зразки до власної колекції мінералів.

Блок 2. Попередня інформація

Робота включає два етапи: екскурсійний та лабораторний.

Блок 3. Обладнання

Пакет для збору зразків, папір для обгортання, олівець, геологічний молоток, дистильована вода, електронні терези, мірний стакан на 500 мл, лупа.

Блок 4. Експериментальна процедура

Завдання 1. Дослідити місцевість на наявність мінералів та гірських порід.

Завдання 2. Відібрати зразки мінералів та гірських порід під час екскурсії. Кожний зразок підписують (номер, дата відбору, місце знахідки) та обгортають у папір або пакувальну плівку, щоб не пошкодити при транспортуванні.

Завдання лабораторного етапу:

Завдання 3. Розділити природні та штучні зразки гірських порід і мінералів, користуючись інструкцією.

Інструкція для визначення штучних мінералоподібних матеріалів

Ознаками штучності зразка є сліди виготовлення, обробки та застосування.

Наприклад:

 • скло має сліди лиття, які видно у збільшувальне скло у вигляді оптичних ефектів;
 • цеглина, окрім характерної форми, має сліди термічної обробки;
 • керамічна плитка зазвичай вкрита шаром глазурі;
 • бетон складається з піску, бутового каміння (переважно граніту) та цементу, які помітно неозброєним оком;
 • асфальт містить бітум або смоли.

Рис.1. Приклади штучних мінералоподібних матеріалів

    

Рис 1.1. Цегла                                                  Рис 1.2. Асфальт

   

Рис 1.3. Керамічна плитка                             Рис 1.4. Бетон

Варто зазначити, що деякі штучні сполуки, наприклад штучний алмаз, візуально відрізнити дуже важко – для цього застосовується спеціальне обладнання.

Рис 2. Приклади природних сполук

   

Рис 2.1. Граніт                                                 Рис 2.2. Кварцит

 

Рис 2.3. Вапняк                                              Рис 2.4. Базальт

  

Рис 2.5. Кам’яне вугілля                                Рис 2.6. Граніт

  

Рис 2.7. Граніт                                                 Рис 2.8. Кварц

Блок 5. Аналіз отриманих даних

Завдання 4. Визначити вагу мінералу.

За допомогою електронних терезів визначте вагу мінералу. Отримані результати запишіть до таблиці 1.

Аналіз результатів

Таблиця 1

Зразок 

Вага, г Об’єм, см³ Назва мінералу або породи

Завдання 5. Визначити об’єм мінералу.

 • мірний стакан (500 мл) наповніть дистильованою водою до позначки 250 мл;
 • занурте зразок у стакан з водою так, щоб вода повністю покрила його;
 • визначте кількість води, яка була витіснена мінералом;
 • визначте об’єм мінералу.

Отримані результати запишіть до таблиці 1.

Завдання 6. Користуючись визначником та з допомогою вчителя або лаборанта визначте назву мінералу або гірської породи.

 

Блок 6. Напрями розвитку

.