Дослідження коливань маятника Фуко

Чернецький Ігор
Автор Чернецький Ігор
Завідувач відділу створення навчально-тематичних систем знань НЦ «Мала академія наук України», кандидат педагогічних наук, голова Всеукраїнської громадської організації «Асоціація учителів фізики “Шлях освіти – ХХІ”». Наукові інтереси: моделювання освітніх та навчальних середовищ загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів з урахуванням трендів розвитку сучасних засобів навчання.
Рівень складності Середній
Рівень небезпеки Безпечно, але під наглядом керівника
Доступність використовуваних матеріалів На рівні наукового обладнання
Орієнтовний час на виконання роботи До 1 години

Блок 1. Резюме

Метою роботи є дослідження траєкторії маятника на обертовій платформі та оцінка радіуса деформації Россбі для різних швидкостей обертання платформи.

Блок 2. Попередня інформація

Маятник Фуко — нитяний маятник, який використовується для експериментальної демонстрації добового обертання Землі. Добове обертання є причиною поступового повороту площини коливань маятника. Перша публічна демонстрація маятника Фуко відбулася в березні 1851 року в паризькому Пантеоні. Під куполом Пантеону було підвішено металеву кулю масою 28 кг на сталевому дроті завдовжки 67 м. Площина обертання цього маятника повільно повертається  відносно земної поверхні в бік, протилежний обертанню Землі. Площина коливань маятника обертається в Північній півкулі за годинниковою стрілкою згідно із законом:

ω= ω0 sinφ, де ω0 – кутова швидкість обертання Землі (15° за годину), φ – широта місцевості, де встановлений маятник.

Тому маятник Фуко дає змогу вимірювати широту свого географічного розташування, а також пояснює  існування сили Коріоліса.

Розглянемо аналог маятника Фуко –  коливання математичного маятника на обертовій  установці.

Рис. 1.1. Обладнання для проведення досліду “Маятник Фуко”

Для випадку без обертання ми маємо звичайний математичний маятник; траєкторією його руху буде відрізок.  Період коливань математичного маятника  Tpend можна знайти як:

, де Lpend – довжина маятника, U – лінійна швидкість.

Під час обертання траєкторія маятника описується такими рівняннями:

Тобто траєкторією матеріальної точки є кола  з радіусом  .

Рис. 1.2.  Траєкторії маятника без та з обертанням

По мірі збільшені швидкості обертання радіус кіл поступово зменшується.  Радіуси цих кіл дорівнюють , тобто відношенню лінійної швидкості до кутової швидкості. Коли швидкість обертання дорівнює нулю, то радіус прямує до нескінченості, і коло вироджується в пряму. По мірі збільшення швидкості обертання радіус кола починає зменшуватися. Цей радіус називається радіусом Россбі, або радіусом деформації Россбі.

.

Тобто за відсутності інших сил рівновага сили Коріоліса та відцентрової сили призводить до обертання частинок (потоку) по дугам, які називаються «колами інерції» та  мають радіус деформації Россбі.

Рис. 1.3. Циркуляції на Землі по «колам інерції», що мають радіус деформації Россбі

Бачимо, що радіуси Россбі – це радіуси траєкторій маятника у процесі обертового руху. На цьому прикладі можна наочно побачити ситуації, коли ефекти обертання суттєві, а коли – ні. Ми вже розглядали безрозмірне число Россбі як масштаб, на якому ефекти обертання стають суттєвими.

Блок 3. Обладнання

Обертова платформа, нитка, відеокамера, кулька, ПК.

Блок 4. Експериментальна процедура

  1. Створіть на обертовій платформі конфігурацію “маятник”.
  2. Закріпіть відеокамеру на штативі так, щоб вікно на платформі повністю потрапляло в кадр.
  3. Увімкніть установку та підсвітку платформи. Увімкніть обертання платформи.
  4. Зробіть відеозапис  коливань із частотами RPM=15, 20, 25. Вимкніть обертання та зупиніть запис.
  5. Якщо немає можливості провести дослід, завантажте відеозапис з ресурсу.

Блок 5. Аналіз отриманих даних

  1. Скопіюйте відеозаписи на ПК.
  2. За допомогою програмного забезпечення Tracker https://physlets.org/tracker/ прослідкуйте рух кульки по платформі для кожного відеозапису та інструментами програми побудуйте траєкторію.
  3. Інструментами програми виміряйте характерний середній радіус для кожного запису та порівняйте з розрахунковим. Зробіть висновки до роботи.

Рис. 1.4. Порівняння теоретичної кривої траєкторії маятника (чорний) та результатів експерименту для RPM=20. Lpend=0,88м (червоний).  Розмірність по осям – метри.

Блок 6. Напрями розвитку

Проведіть аналогічні дослідження, змінивши параметри маятника.