Дослідження планктонних організмів прісноводних водойм

Avatar
Автор Лакоза Наталія
Кандидат педагогічних наук, науковий співробітник НЦ «Мала академія наук України», вчитель-методист, викладач біології та хімії гімназії №257 м. Києва. Сфера наукових інтересів: цитологія та фізіологія рослин і тварин, сучасні методики викладання біології та хімії в профільних класах, робота з обдарованими учнями. Автор понад 40 праць. Педагогічний стаж 42 роки. Нагороджена подякою МОН.
Рівень складності Легкий
Рівень небезпеки Безпечно, але під наглядом керівника
Доступність використовуваних матеріалів На рівні шкільного обладнання
Орієнтовний час на виконання роботи До 1 години

Блок 1. Резюме

Мета роботи: вивчити та ідентифікувати  планктонні організми прісних водойм.

Завдання роботи:

  1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
  2. Розглянути планктонні організми за допомогою лупи, мікроскопа.
  3. Підготувати мікропрепарати планктонних організмів.
  4. Ідентифікувати планктонні організми.

Блок 2. Попередня інформація

Різноманітні планктонні організми – одноклітинні тварини, водорості та багатоклітинні членистоногі – є мешканцями прісних водойм. Вони відрізняються за своєю будовою, способом живлення та способом життєдіяльності.

Водне середовище існування характеризується високою густиною, невисоким вмістом кисню, значними перепадами тиску. Жителі водойм – гідробіонти. Планктон складають організми, які не здатні протистояти  течії: найпростіші, деякі бактерії, водорості, медузи, дрібні ракоподібні, личинки комах тощо.

Майже всі водорості – водні рослини, автотрофи, тіло яких не розчленоване на органи і має назву слань. Деякі водорості мають спеціальні повітряні  пухирці, які утримують слань біля поверхні води для максимального освітлення. Крім хлорофілу, водорості здатні містити й інші пігменти: жовті, червоні та бурі. Цитоплазма клітин містить ядро, хроматофори  різної форми, в яких відбувається фотосинтез.

Найпростіші – організми, тіло яких утворене однією клітиною. Клітина найпростіших виконує всі функції живого організму: вона самостійно рухається, живиться, дихає, розмножується. Мешканці прісних водойм: амеба протей, евглена зелена, вольвокс, інфузорія туфелька.

Ракоподібні – представники типу членистоногі, мають зовнішній хітиновий скелет, почленовані кінцівки. Нижчі ракоподібні – дафнії, циклопи. Дафнії – гіллястовусі, немов товчуться у воді, змахуючи вусиками. Живляться дафнії бактеріями, водоростями, найпростішими. Циклопи – веслоногі, пересуваються за допомогою першої пари вусиків і грудних ніжок. Живляться циклопи переважно найпростішими. Розмножуються ці ракоподібні дуже швидко, часто партеногенетично.

Блок 3. Обладнання

1. Живі планктонні організми у чашці Петрі з водою.

2. Ручна лупа.

3. Скляна паличка.

4. Піпетка.

5. Фільтрувальний папір.

6. Предметні й покривні скельця (по 2 шт.).

7. Мікроскоп.

8. Мікропрепарати зелених водоростей (2 шт.).

9. Мікропрепарати  найпростіших та безхребетних тварин (2 шт.)

Блок 4. Експериментальна процедура

  1. Розгляньте живі планктонні організми неозброєним оком та за допомогою лупи.
  2. Розгляньте форму тіла тварин та водоростей під мікроскопом на предметному скельці.
  3. Підготуйте мікропрепарати водоростей, найпростіших тварин.
  4. Замалюйте об’єкти та підпишіть їхні частини тіла.

Блок 5. Аналіз отриманих даних

  1. Ідентифікуйте організми, які ви побачили.
  2. Заповніть порівняльну таблицю.

Порівняння будови амеби звичайної та інфузорії туфельки

Особливості будови Амеба звичайна Інфузорія туфелька
Форма  тіла
Кількість ядер
Органели
Спосіб пересування

                                                                                              

Рис. 1 Амеба

                                                                               

Рис. 2. Хламідомонада

 

Рис. 3. Інфузорія туфелька

      

Рис. 4. Циклоп і дафнія – ракоподібні

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 6. Напрями розвитку

Вивчення вищих ракоподібних – мешканців прісних водойм.