Зовнішня будова лишайників

Avatar
Автор Лакоза Наталія
Кандидат педагогічних наук, науковий співробітник НЦ «Мала академія наук України», вчитель-методист, викладач біології та хімії гімназії №257 м. Києва. Сфера наукових інтересів: цитологія та фізіологія рослин і тварин, сучасні методики викладання біології та хімії в профільних класах, робота з обдарованими учнями. Автор понад 40 праць. Педагогічний стаж 42 роки. Нагороджена подякою МОН.
Рівень складності Середній
Рівень небезпеки Безпечно
Доступність використовуваних матеріалів Можливо виконати в домашніх умовах
Орієнтовний час на виконання роботи

Блок 1. Резюме

Мета роботи: вивчити особливості зовнішньої будови лишайників, поділити лишайники на групи відповідно до будови талому.

Блок 2. Попередня інформація

Лишайники – група симбіотичних організмів, представників царства Гриби. Лишайників нараховують понад 26 тисяч видів. Подвійну природу лишайників з’ясував німецький ботанік С. Швендернер у 1867 році. Талом лишайників складається з гіфів грибів і клітин водоростей. Грибні компоненти лишайників – переважно сумчасті гриби, до складу деяких входять базидіальні гриби. Водоростевий компонент лишайників – синьо-зелені, жовто-зелені, зелені або бурі водорості.

Найпоширеніші компоненти лишайників – зелена водорость требуксія, з інших – хлорела, хлорокок. Із синьо-зелених водоростей у таломі лишайників переважає носток. Талом лишайників – це переплетення гіф гриба, які зверху і знизу ущільнюються й утворюють кірку. За формою талому розрізняють накипні лишайники, які міцно зростаються з субстратом (рис. 2); листуваті, що нагадують листкоподібні вирости (рис. 1); кущисті – невеликі кущики, які піднімаються над субстратом (рис. 3). Забарвлення лишайників зумовлено наявністю в них особливих лишайникових кислот. Завдяки своїй невибагливості до умов існування лишайники можуть оселятися і жити на камінні, склі, залізі тощо.

                        Рис. 1                                                          Рис. 2                                       Рис. 3

Література:

Костіков І. Ю. Біологія : підручн. для 6 кл. загальноосв. навч. закладів. – К.: “Освіта”, 2018. – С.242-246.

Мороз І. В., Гришко-Богменко Б. К. Ботаніка з основами екології : Навч. посібник. – К. Вища шк., 1994. – С.130-131.

Блок 3. Обладнання

Колекції лишайників, натурні об’єкти лишайників, листки паперу, чашки Петрі, пінцет, лупа.

Основні терміни та поняття

ЛИШАЙНИКИ симбіоз

Блок 4. Експериментальна процедура

  1. Зібрані лишайники покладіть на листки паперу.
  2. За допомогою лупи роздивіться таломи лишайників.
  3. Знайдіть місце кріплення лишайників до субстрату.
  4. За зовнішніми ознаками відокремте 3 групи лишайників відповідно до колекцій: накипні, кущисті, листуваті.
  5. Зверніть увагу на колір лишайників.

Блок 5. Аналіз отриманих даних

Дайте відповіді на запитання:

  • яка відмінність лишайників від інших організмів?
  • які особливості має талом лишайника?
  • де поширені лишайники?
  • чому їх називають «піонерами рослинного світу?»

Блок 6. Напрями розвитку

Лишайники – симбіотичні організми, їх вважають індикаторами чистоти навколишнього середовища. Важливо дослідити анатомію структури лишайників, процеси життєдіяльності та взаємозв’язок поширення лишайників із газовим складом довкілля.