Костюмована екскурсія «Ми вам розкажемо про Суми»

Avatar
Автор Юхно Наталія
КЗСОР "Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей"
Рівень складності Високий
Рівень небезпеки Безпечно, але під наглядом керівника
Доступність використовуваних матеріалів На рівні шкільного обладнання
Орієнтовний час на виконання роботи До 1 доби

Блок 1. Резюме

Екскурсія – одна з форм краєзнавчої роботи, яка передбачає оволодіння новими знаннями, безпосереднє знайомство з історичними об’єктами. У більшості випадків екскурсія передбачає пасивне сприйняття інформації, де єдиним способом активізації уваги і цікавості учнів є чергування показу та розповіді й «допоміжні» запитання екскурсовода. Між тим, екскурсія, яку готують і проводять самі учні, – це активна форма роботи, яка передбачає науково-дослідницьку діяльність, опанування технології складання маршруту, вдосконалення комунікативних навичок.

Провести повноцінну екскурсію за маршрутом, який має 10-15 об’єктів, є досить важким завданням для одного учня. Технологія «конвеєрної» екскурсії за принципом «один об’єкт – один екскурсовод» допомагає реалізувати мету і дає учасникам можливість заглибитися у вивчення історії й ознак екскурсійного об’єкта, творчо підійти до його популяризації, провести наукове дослідження в суміжних напрямах. Така екскурсія може бути проведена і в разі неможливості скористатися костюмами: вона дає змогу провести маршрутом за 1,5-2 години до 125 екскурсантів (5 груп).

Мета роботи: оволодіти базовими знанням з історії м. Суми в процесі підготовки та проведення екскурсії.

Завдання роботи:

 1. Сформувати групу учасників проекту й опрацювати теоретичний матеріал на заняттях з екскурсознавства, краєзнавства і основ комунікації.
 2. Розробити оптимальний маршрут, систему комунікації між екскурсоводами, розрахувати хронометраж, скласти технологічну карту екскурсії, картки екскурсійних об’єктів.
 3. Визначити історичних персонажів для ілюстрації розповіді екскурсоводів, провести наукове дослідження з історії костюма, розробити ескізи костюмів. За участі й підтримки КУ «Агенція промоції «Суми» впорядкувати наявні та поповнити колекцію реплік і стилізованих моделей відповідно до результатів дослідження.
 4. Реалізувати екскурсію як соціальний проект у рамках святкування Дня міста, провести екскурсію для учасників АТО та їхніх родин.

Блок 2. Попередня інформація

Підготовка і реалізація успішної екскурсії є чітко регламентованим технологічним процесом, який вимагає специфічних знань з багатьох сфер діяльності: історії, природознавства, психології, комп’ютерних технологій, мистецтвознавства, релігієзнавства, промислових технологій, а також передбачає високий рівень комунікації, акторської майстерності, вміння швидко адаптувати матеріал до потреб аудиторії тощо. Важливою є також злагоджена робота команди й чіткий розподіл обов’язків і відповідальності.

Блок 3. Обладнання

технологічна карта екскурсії, картки екскурсійних об’єктів, історичні костюми, додаткові ілюстративні матеріали (фото старих вулиць, археологічні знахідки тощо).

Блок 4. Експериментальна процедура

1 етап роботи: формування групи на базі гуртка «Юний краєзнавець».

Під час обговорення проекту, паралельно з визначенням екскурсійних об’єктів, проводиться творче опрацювання базової краєзнавчої інформації про м. Суми, яку учні отримали на попередніх заняттях з краєзнавства. Учні визначають персонажів, які могли б яскраво представити інформацію на кожному з об’єктів, «приміряючи» її на себе, з урахуванням зацікавленості об’єктом, зовнішності, рис характеру, артистичних здібностей тощо. Складається основа технологічної карти екскурсії: перелік об’єктів, маршрут і хронометраж. Сформована команда проекту складається з таких посад:

– керівник проекту (1 учень): здійснює загальне керівництво разом з учителем-координатором проекту;

– ведучі екскурсійних груп (5 учнів): супроводжують групу при проходженні маршруту, допомагають екскурсоводам у разі потреби організувати й активізувати увагу екскурсантів, стежать за дотриманням хронометражу й відповідають за інформаційне заповнення довгих переходів;

– екскурсоводи (20 учнів): складають картку екскурсійного об’єкта, проводять поглиблене дослідження особливостей свого об’єкта, продумують форму подання інформації, здійснюють додаткові наукові розвідки в суміжних сферах, поповнюють «Скарбничку цікавих фактів»;

– костюмери (2 учні): проводять науково-дослідницьку роботу у сфері мистецтвознавства (історія костюму), впорядковують і доповнюють колекцію костюмів, допомагають екскурсоводам створити відповідні образи;

– ІТ-спеціаліст (1 учень): вирішує питання впорядкування інформації в електронному вигляді, відповідає за інформаційне забезпечення.

2 етап: цикл теоретичних занять з краєзнавства й екскурсознавства.

Учні опановують основи екскурсознавства, методику проведення екскурсії, ефективної комунікації й акторської майстерності. До проведення занять долучаються експерти: співробітники КУ «Агенція промоції «Суми», обласного краєзнавчого музею, екскурсоводи турагенції. Паралельно вдосконалюються й відпрацьовуються відповідно до хронометражу тексти кожного з учасників групи, формуються тексти для різних типів аудиторії, рівнів сприйняття, а також «Скарбничка цікавих фактів».

3 етап: реалізація проекту «Костюмована екскурсія «Ми вам розкажемо про Суми».

Місце проведення: історичний центр м. Суми.

Час: 1,5-2 години.

Мета: презентувати м. Суми як сучасне європейське місто з багатою історичною спадщиною.

Схема проведення. Екскурсія «Ми вам розкажемо про Суми» проводиться групою учнів – членів гуртка «Юний краєзнавець» КЗСОР СОГІ для талановитих та творчо обдарованих дітей. Екскурсійні об’єкти розподілені між учасниками, які безпосередньо на місці надають інформацію екскурсантам. Група екскурсантів рухається від одного об’єкта до іншого, таким чином долаючи визначений маршрут. До екскурсії включені елементи костюмованої презентації, які не передбачають  детальної театралізації і є лише додатковою ілюстрацією та допоміжним засобом загострення уваги присутніх на певному історичному періоді. Групу екскурсантів супроводжує ведучий, який відповідає за логічні переходи в розповіді. «Конвеєрний» метод дає змогу за час екскурсії пройти за маршрутом чотирьом-п’яти групам екскурсантів.

Маршрут (об’єкти огляду): Воскресенський собор – пам’ятний знак «Сумка» – перехрестя вул. Воскресенської і пров. 9 Травня (Пошта) – контактна скульптура «Малюки-ласуни» і вул. Воскресенська – пам’ятник Гусару – вул. Соборна і Спасо-Преображенський собор – сквер ім. Т. Г. Шевченка – пам’ятник Студентській революції – скульптурна група «Партизанський рейд» – Покровська церква (каплиця) – пам’ятник цукру – пам’ятник І. Г. Харитоненку – Альтанка, будівля Сумського краєзнавчого музею – Веселий Сумчанин – пам’ятник І. Кожедубу – пам’ятник А. П. Чехову.

Персонажі:

 1. Слобожаночка.
 2. Козак і Розбійниця Маруся.
 3. Скіфські Воїни.
 4. Фотограф.
 5. Лотошниця.
 6. Гусар і Дама.
 7. Франт і Модна Краля.
 8. Гімназистка.
 9. Студентка.
 10. Учасник Партизанського рейду.
 11. Козак.
 12. Юліана і Якуб Рад.
 13. Міщанин і Міщанка.
 14. Панночка.
 15. Льотчик.
 16. Дама з собачкою.

4 етап: аналіз творчої роботи; науково-дослідницька робота в рамках суміжних сфер – реалізація проектів-супутників.

Етап передбачає поглиблене вивчення історико-краєзнавчого матеріалу, який стосується окремо кожного об’єкта.

Блок 5. Аналіз отриманих даних

Упорядковані керівником проекту технологічна карта екскурсії та картки екскурсійних об’єктів передані для користування КУ «Агенція промоції «Суми». Проведено аналіз творчої роботи, визначено перспективи розвитку проекту. В рамках проекту підготовлено ряд науково-дослідницьких робіт, представлених на конкурс-захист МАН, зокрема, з мистецтвознавства, педагогіки, комп’ютерних наук.

Відео. Костюмована екскурсія «Ми вам розкажемо про Суми»

Блок 6. Напрями розвитку

Проект отримав розвиток за кількома напрямами:

 • Представлення наукових досліджень у вигляді науково-дослідницьких робіт на конкурсі-захисті МАН.
 • Робота творчої групи (арт-напрямок) з розробки й написання сценарію вуличної п’єси-феєрії на основі краєзнавчого матеріалу (залучення гуртка «Літературна творчість»).
 • Робота творчої групи з розробки виїзної арт-екскурсії для представлення м. Суми в інших містах на різноманітних тематичних заходах.
 • Реалізація проектів-супутників. Проекти-супутники передбачають так звані асоціативні дослідження, що стартують від теми екскурсійного об’єкта і залучають різноманітні сфери діяльності, наукові галузі. Наприклад, учні, які представляли об’єкт «Пам’ятник цукру», дослідили історію і передумови винайдення технології виробництва цукру-рафінаду, розвиток цукрової промисловості, технологічний процес виготовлення цукру, хімічні властивості цукру та підготували кілька дослідів для демонстрації властивостей глюкози.