Оболонка клітини

Avatar
Автор Лакоза Наталія
Кандидат педагогічних наук, науковий співробітник НЦ «Мала академія наук України», вчитель-методист, викладач біології та хімії гімназії №257 м. Києва. Сфера наукових інтересів: цитологія та фізіологія рослин і тварин, сучасні методики викладання біології та хімії в профільних класах, робота з обдарованими учнями. Автор понад 40 праць. Педагогічний стаж 42 роки. Нагороджена подякою МОН.
Рівень складності Середній
Рівень небезпеки Безпечно
Доступність використовуваних матеріалів На рівні шкільного обладнання
Орієнтовний час на виконання роботи До 1 години

Блок 1. Резюме

Клітинна стінка рослинної клітини побудована з лігніну та целюлози. Виконавши цей проект, ви побачите ці речовини.

Мета роботи: навчитися розрізняти лігнін та целюлозу, а також трахеїди, судини і луб’яні волокна.

Завдання:

1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.

2. Визначити целюлозу і лігнін в оболонці рослинної клітини.

3. Зробити висновок щодо будови стебла різних рослин.

Блок 2. Попередня інформація

Рослинна клітина, на відміну від тваринної, вкрита оболонкою з целюлози. Вона є продуктом життєдіяльності клітини. Оболонка необхідна для захисту клітини від механічних пошкоджень, проникнення мікроорганізмів.

Оболонки молодих клітин складаються з пектину та целюлози. З віком оболонки потовщуються, дерев’яніють і накопичують лігнін. Це явище притаманне оболонкам клітин механічної та провідної тканин. Целюлозу та лігнін можна визначити якісними кольоровими реакціями.

Блок 3. Обладнання

Фіксовані ділянки стебла гарбуза та льону, незрілі плоди груші, горобини, черемхи, 33% розчин сульфатної кислоти, сірчанокислий анілін, перманганат калію, 1% розчин хлоридної кислоти, розчин йоду в йодиді калію (розчин Люголя), мікроскоп, предметні й покривні скельця.

Основні терміни та поняття

кутикула целюлоза

Блок 4. Експериментальна процедура

  1. Визначення целюлози. Візьміть відрізки стебла льону, препарувальними голками відділіть луб’яні волокна. Вони є довгими клітинами з потовщеною целюлозною оболонкою (рис. 1). Покладіть луб’яні волокна на предметне скло в краплину розчину Люголя. Через 2 хвилини ці волокна перенесіть на інше предметне скло у краплину 33% розчину сульфатної кислоти і накрийте покривним скельцем. Розгляньте препарат при малому збільшенні мікроскопа. Волокна забарвлені в синій колір, оскільки розведена сульфатна кислота перетворює целюлозу на амілоїд, який, як і крохмаль, забарвлюється йодом у синій колір.
  2. Визначення лігніну. Лігнін визначається кількома реактивами: перманганатом калію або сірчанокислим аніліном. Приготуйте тонкий поперечний зріз стебла дорослого гарбуза і покладіть його на предметне скло у краплину розчину перманганату натрію на 5 хвилин. Після цього промийте зріз гарбуза у воді, а потім – у 1% розчині хлоридної кислоти впродовж 2 хвилин. Перенесіть зріз на предметне скло у краплю аміаку накрийте його покривним скельцем. Розгляньте препарат під мікроскопом на малому збільшенні. Здерев’янілі оболонки забарвлюються у червоний колір. У краплині сірчанокислого аніліну здерев’янілі оболонки набувають лимонно-жовтого кольору. Зробіть зрізи недозрілих плодів груші, горобини, черемхи. Ретельно розітріть ці зрізи і помістіть їх на предметне скло в один з реактивів.

Рис. 1. Вертикальні волокна льону:

1 – членик судини;

2, 3 – трахеїди;

4 – деревинне волокно;

5 – тяж деревинної паренхіми.

Рис. 2. Луб’яне волокно льону в розрізі

Блок 5. Аналіз отриманих даних

Зробіть висновок щодо будови оболонки рослинних клітин.

 

Блок 6. Напрями розвитку

Розгляньте будову оболонок клітин різних рослин.