Практико-орієнтований краєзнавчий проект «Моє село – моя маленька Батьківщина»

Avatar
Автор Юхно Наталія
КЗСОР "Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей"
Рівень складності Середній
Рівень небезпеки Безпечно, але під наглядом керівника
Доступність використовуваних матеріалів На рівні шкільного обладнання
Орієнтовний час на виконання роботи Понад 1 місяць

Блок 1. Резюме

Останнім часом в Україні посилюється інтерес до історії рідного краю, активно розробляються і реалізуються регіональні та місцеві краєзнавчі програми. В Сумській обласній гімназії-інтернаті для талановитих та творчо обдарованих дітей кілька років поспіль успішно реалізується проект «Моє село – моя маленька Батьківщина».

У поняття «краєзнавство» за час його існування  вкладали різний зміст. Сьогодні під краєзнавством розуміють всебічне вивчення певної частини країни місцевим населенням, для якого ця територія вважається рідним краєм. Всебічне вивчення рідного краю передбачає дослідження його історії, господарства, природи, населення, культури і побуту.

Закономірним підсумком краєзнавчої діяльності гімназистів стала презентація дослідницьких робіт.

Надалі народилася ідея популяризації напрацьованих матеріалів через загальногімназійний захід «Етнографічна веселка», який був успішно реалізований. На основі всіх наявних експонатів, роботи з живими джерелами краєзнавчої інформації, вивчення доступних архівних документів, літературних та Інтернет-джерел робочою групою проекту була розроблена і створена мультимедійна частина проекту.

Об’єктом дослідження є історія, архітектура і культура містечок і сіл  Сумської області загалом.

Мета проекту: популяризація історії рідного краю, пробудження почуття любові до своєї малої батьківщини і гордості за неї.

 Завдання проекту:

  1. Пробудження у гімназистів інтересу до свого краю, його культури і традицій.
  2. Ознайомлення з історією свого краю.
  3. Активізація дослідницької краєзнавчої діяльності.
  4. Виховання любові до малої батьківщини, почуття відповідальності за її долю.

Блок 2. Попередня інформація

Робота над історико-краєзнавчим проектом – одна з найкращих форм дослідницької роботи гімназистів, яка об’єднує не тільки учнів, а й колектив КЗСОР «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей», батьків, усіх патріотів нашого славного краю.

Блок 3. Обладнання

Для реалізації проекту обладнання не потрібне.

Блок 4. Експериментальна процедура

І етап роботи – інформаційний або ознайомлювальний; передбачає вибір і конкретизацію теми дослідження. Кожен учасник проекту з допомогою вихователя визначився з планом дослідження та його термінами.

ІІ етап роботи. Самостійна робота гімназистів у музеях, бібліотеках, архівах. Консультації вихователів, працівників музеїв, бібліотек.

ІІІ етап роботи. Презентація дослідницьких робіт.

Блок 5. Аналіз отриманих даних

Проведено аналіз дослідницьких робіт, визначено перспективи розвитку проекту.

Блок 6. Напрями розвитку

Проект отримав розвиток за такими напрямами:

  • створення веб-квесту;
  • створення буклетів про населені пункти Сумської області з метою популяризації еко-туризму.