Розробка та створення системи керування доступом до приміщення

Avatar
Автор Юхно Наталія
КЗСОР "Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей"
Рівень складності Високий
Рівень небезпеки Безпечно, але під наглядом керівника
Доступність використовуваних матеріалів На рівні шкільного обладнання
Орієнтовний час на виконання роботи Понад 1 місяць

Блок 1. Резюме

Дослідницько-проектна діяльність є ефективним засобом формування компетентностей. Під час виконання навчальних проектів вирішується ціла низка різнорівневих дидактичних, виховних і розвивальних завдань: набуваються нові знання, уміння й навички, які знадобляться в житті; розвиваються мотивація, пізнавальні навички; формується вміння самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі, висловлювати власні судження, виявляти компетентність. У перспективі це сприяє зміні ціннісних пріоритетів та світоглядної позиції молоді в бік формування відповідальної, соціально-активної, громадсько-патріотичної врівноваженої поведінки.
Проект спрямований на впровадження STEM-освіти в освітній процес закладів системи загальної середньої освіти.

Мета проекту: популяризація науково-технічної творчості, залучення учнівської молоді до робототехніки, електроніки, створення і програмування роботизованих систем.

Завдання проекту:
1. Сформувати групу учасників проекту й опрацювати теоретичний матеріал із фізики та програмування.
2. Створити систему керування доступом до приміщення за допомогою безконтактних карт.
3. Створити додаток для PC з метою ідентифікації власника картки.

Блок 2. Попередня інформація

Підготовка і реалізація вдалої моделі є чітко регламентованим технологічним процесом, який вимагає знань у різних сферах. Зокрема, перш ніж почати роботу над створенням керування доступом до приміщення, необхідно вивчити ази мови програмування С або С++ для роботи з пристроями Arduino. Вивчають властивості електромагнітного поля, його характеристики. Розглядають основи побудов баз даних.

Блок 3. Обладнання

– клон Arduino UNO з USB-кабелем;
– макетна плата мікро безпаєчна SYB-170 170 точок;
– комплект перемичок (120 шт., 20 см);
– сервопривод SG90;
– RFID модуль RDM6300 125 кГц;
– RFID карта 125 кГц;
– витратні матеріали.

Блок 4. Експериментальна процедура

І етап роботи: формування групи учнів та опанування теоретичних знань.

ІІ етап роботи: реалізація проекту:

1. Створення навчального стенду.


2. Розміщення та з’єднання пристроїв на стенді.3. Живлення.
У проекті використовується живлення від USB-порту.

4. Підключення до Arduino.Блок 5. Аналіз отриманих даних

Після тестування розробленої конструкції можна виділити такі проблеми:

• cтворення додатку для PC з метою ідентифікації власника картки є доволі місткою роботою.


Блок 6. Напрями розвитку

Проект отримав розвиток за такими напрямами:
• створення системи керування доступом до приміщення;
• перші спроби створити базу працівників та учнів гімназії.