Дослідницькі роботи


Резюме:
Осмотичний тиск – явище, обумовлене наявністю напівпроникної перетинки, яка розділяє розчини. Для живих клітин цією напівпроникною перетинкою є цитоплазматична мембрана, яка і створює осмотичний тиск. Його величина унікальна для різних клітин. Мета роботи: навчитися визначати осмотичний тиск. Завдання роботи: 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи. 2. Визначити експериментальне значення осмотичного тиску клітинного соку в клітинах шкірки цибулі та водорості елодеї методом плазмолізу. 3. Отримані результати занести до табл. 2. 4. Зробити висновок щодо отриманих результа...

Резюме:
Силу, з якою вода потрапляє у клітину, називають всисною силою. Вона визначається різницею між осмотичним і тургорним тиском. S = P - T, де S – всисна сила,  P – осмотичний тиск, T – тургорний тиск. Експериментально визначена всисна сила має важливе значення для сільського господарства. Мета роботи: навчитися визначати всисну силу. Завдання роботи: 1.Ознайомитися з теоретичною частиною роботи. 2.Визначити всисну силу клітин бульби картоплі. 3.Результати вимірювань занести до табл. 2.
Avatar

Оболонка клітини

Лакоза Наталія

Резюме:
Клітинна стінка рослинної клітини побудована з лігніну та целюлози. Виконавши цей проект, ви побачите ці речовини. Мета роботи: навчитися розрізняти лігнін та целюлозу, а також трахеїди, судини і луб'яні волокна. Завдання: 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи. 2. Визначити целюлозу і лігнін в оболонці рослинної клітини. 3. Зробити висновок щодо будови стебла різних рослин.

Резюме:
Інтенсивність різноманітних процесів у рослині різна в різну пору доби, завдяки чому вона може пристосуватися до умов існування. Дослідження добових змін у рослинному організмі є актуальним, оскільки дає можливість пристосувати процеси догляду за рослиною до її добових потреб. Так, за зміною маси фотосинтезуючої частини листкової пластинки визначають збільшення в ній сухої речовини за одиницю часу в різний час доби. Мета роботи: опанувати методику визначення інтенсивності фотосинтезу за кількістю накопиченої речовини, встановити добові зміни інтенсивності фотосинтезу.  

Резюме:
Рослина унікально пристосована до життя в тому середовищі, де вона перебуває. Ці пристосування стосуються всіх рівнів організації рослинного організму. У рослин спостерігається явище ярусності: різні види рослин займають певне місце в природі; інтенсивність процесів життєдіяльності у різних ярусах різна; окрім того, вона залежить від часу доби. Тому роботу присвячено дослідженню вмісту води в листках різних ярусів однієї рослини у різний час доби. Мета роботи: опанувати методику дослідження вмісту води в органах рослини, встановити залежність вмісту води в листку рослини залежно від ярусу р...

Резюме:
Зі шкільного підручника відомо, що утворення органічних речовин (глюкози та крохмалю) відбувається під час темнової фази фотосинтезу; світло для цього не потрібне. Чи це дійсно так, переконаємося, виконавши цей проект. Предметна галузь: біохімія та фізіологія рослин. Мета роботи: встановити умови синтезу глюкози та крохмалю в рослинних організмах. Завдання:
  1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
  2. Дослідити, що в процесі фотосинтезу синтезуються вуглеводи, які відкладаються в листках у вигляді крохмальних зерен.
   

Резюме:
Хлорофіл є оптично активною речовиною, для якої характерне явище флуоресценції. Його ми і будемо досліджувати в нашій роботі. Мета роботи: спостерігати флуоресценцію хлорофілу. Предметна галузь: фізіологія та біохімія рослин. Завдання роботи:
  1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
  2. Простежити флуоресценцію хлорофілу.
  3. Переконатися у фотохімічній активності хлорофілу.
  4. Констатувати інтенсивну флуоресценцію розчинів пігментів і видиму відсутність її у живих листках.