Дослідницькі роботи


Thumbnail
Силу, з якою вода потрапляє у клітину, називають всисною силою. Вона визначається різницею між осмотичним і тургорним тиском. S = P - T, де S – всисна сила,  P – осмотичний тиск, T – тургорний тиск. Експериментально визначена всисна сила має важливе ...
Лакоза Наталія Avatar
Напрямки роботи

Thumbnail
Клітинна стінка рослинної клітини побудована з лігніну та целюлози. Виконавши цей проект, ви побачите ці речовини. Мета роботи: навчитися розрізняти лігнін та целюлозу, а також трахеїди, судини і луб'яні волокна. Завдання: 1. Ознайомитися з ...
Лакоза Наталія Avatar
Напрямки роботи

Thumbnail
Інтенсивність різноманітних процесів у рослині різна в різну пору доби, завдяки чому вона може пристосуватися до умов існування. Дослідження добових змін у рослинному організмі є актуальним, оскільки дає можливість пристосувати процеси догляду за рос...
Білик Жанна Білик Жанна
Напрямки роботи

Thumbnail
Рослина унікально пристосована до життя в тому середовищі, де вона перебуває. Ці пристосування стосуються всіх рівнів організації рослинного організму. У рослин спостерігається явище ярусності: різні види рослин займають певне місце в природі; інтенс...
Білик Жанна Білик Жанна
Напрямки роботи

Thumbnail
Зі шкільного підручника відомо, що утворення органічних речовин (глюкози та крохмалю) відбувається під час темнової фази фотосинтезу; світло для цього не потрібне. Чи це дійсно так, переконаємося, виконавши цей проект. Предметна галузь: біохімія т...

Thumbnail
Хлорофіл є оптично активною речовиною, для якої характерне явище флуоресценції. Його ми і будемо досліджувати в нашій роботі. Мета роботи: спостерігати флуоресценцію хлорофілу. Предметна галузь: фізіологія та біохімія рослин. Завдання роботи...

Thumbnail
Робота спрямована на теоретичне й експериментальне дослідження процесу електродного нагрівання рідини. Мета роботи: визначення коефіцієнту корисної дії (ККД) електродного нагрівача. Завдання роботи: дослідити процес електродного нагрівання ріди...