Дослідницькі роботи – Сторінка 3 – МАНЛаб


Дослідницькі роботи


Резюме:
Мета роботи: ознайомитися з будовою та функціонуванням клітини інфузорії туфельки. Завдання роботи:
  1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
  2. Дослідити будову та життєві функції інфузорії туфельки.
  3. Порівняти будову інфузорії з амебою, визначити процеси життєдіяльності цих найпростіших.
  4. Заповнити порівняльну таблицю.

Резюме:
Мета роботи: ознайомитися з будовою амеби. Завдання роботи:
  1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
  2. Дослідити будову та життєві функції корененіжок на прикладі амеби протей.

Резюме:
Робота призначена для вивчення принципу рефрактометричного аналізу. Під час її проведення учні ознайомляться з методом рефрактометричного аналізу та базовими особливостями кількісних рефрактометричних  досліджень, навчаться розуміти й визначати показник заломлення та пов’язувати його з концентрацією деяких речовин.

Резюме:

Робота призначена для вивчення принципу титрування. Під час її проведення роботи учні ознайомляться з методом титриметричного аналізу та базовими особливостями кількісних титриметричних реакцій, навчаться розуміти та використовувати на практиці поняття «концентрація».


Резюме:
Робота призначена для вивчення принципу фотоколориметричних досліджень у хімії. Під час її проведення учні ознайомляться з методом фотоколориметричного аналізу та базовими особливостями кількісних фотоколориметричних вимірювань, зрозуміють зв'язок між концентрацією деяких речовин та забарвленістю їхніх розчинів.

Резюме:

Екскурсія – одна з форм краєзнавчої роботи, яка передбачає оволодіння новими знаннями, безпосереднє знайомство з історичними об’єктами. У більшості випадків екскурсія передбачає пасивне сприйняття інформації, де єдиним способом активізації уваги і цікавості учнів є чергування показу та розповіді й «допоміжні» запитання екскурсовода. Між тим, екскурсія, яку готують і проводять самі учні, – це активна форма роботи, яка передбачає науково-дослідницьку діяльність, опанування технології складання маршруту, вдосконалення комунікативних навичок.


Резюме:
Під час виконання роботи можна навчитися аналізувати рослинний світ із використанням сервісу Google Lens. Мета роботи:
  1. Дослідити навколишній рослинний світ на біорізноманіття.
  2. Навчитися ідентифіковувати рослини.
  3. Навчитися використовувати ІТ для досліджень.