Методики


Завдання роботи:
  1. Провести експерименти з рухомими предметами (алюмінієвим маятником) у сталому магнітному полі потужного електромагніту та створити ряд відеозаписів.
  2. За допомогою інструментів програмного забезпечення для аналізу відеозаписів отримати графіки згасаючих коливань маятника за різних значень струмів у обмотці зовнішнього електромагніту та встановити значення коефіцієнту згасання.
  3. За даними, отриманими у процесі експерименту, інструментами математичних таблиць побудувати графічну залежність коефіцієнта згасання від струму та зробити висновок про залежність сил опору від індукції зовнішнього поля.

Завдання роботи:
дослідити вхідні та вихідні характеристики польового транзистора.

Завдання роботи:

дослідити провідні властивості напівпровідникового стабілітрона, побудувати його вольт-амперну характеристику.


Завдання роботи:
дослідити роботу мостового випрямляча та параметри вхідного і вихідного сигналів.

Завдання роботи:
Дослідити роботу однопівперіодного випрямляча та параметри вхідного і вихідного сигналів.

Завдання роботи:
Дослідити вхідні і вихідні характеристики біполярного транзистора. Побудувати передатні характеристики транзистора.

Завдання роботи:
Методика дає змогу навчитися працювати в середовищі http://zakon.rada.gov.ua для вільного пошуку та роботи з нормативними правовими актами. Може бути застосована на уроках правознавства та при навчанні студентів правових спеціальностей.