Вивчення будови рослинної клітини за допомогою Tinkercad

Avatar
Автор darling_yum

Завдання роботи:

ознайомити учнів з основними складовими рослинної клітини та їхніми функціями, розвивати навички спостереження та аналізу, використовуючи STEM-технології.

Обладнання:

Шкільний підручник, ноутбук; безкоштовний онлайн-сервіс Tinkercad.

Основні терміни та поняття

Клітина рослин

Теоретична частина

Рослинна клітина має складну структуру, що дає їй змогу виконувати багато різних функцій. Основними органелами рослинної клітини є клітинна стінка, ядро, хлоропласти, мітохондрії, рибосоми, ендоплазматична сітка та вакуолі.

Плазмалема (клітинна мембрана) – це тонка плівка, що оточує клітину та регулює рух речовин в ізольованому внутрішньому середовищі клітини.
Цитоплазма – густа рідина, що містить різноманітні розчинені речовини та органели.
Ядро – центральна організаційна одиниця клітини, що містить генетичну інформацію в формі ДНК.
Мітохондрії – органели, які забезпечують клітину енергією в процесі дихання.
Хлоропласти – органели, які здійснюють фотосинтез – процес вироблення органічних речовин за допомогою сонячної енергії.
Ендоплазматична сітка – система трубчастих структур у цитоплазмі, що відповідає за транспорт та обробку білків та інших молекул.
Апарат Гольджі – органела, що відповідає за обробку та транспорт ліпідів та білків.
Лізосоми – органели, які відповідають за переробку відходів та розкладання залишків органічної речовини.
Вакуолі – великі пухирчасті органели, що містять воду та інші речовини, необхідні для життєдіяльності клітини.

Хід роботи

1. Організаційний момент.

Учитель пояснює учням, що на сьогоднішньому уроці вони дізнаються про структуру та функції рослинної клітини. Учні отримують завдання створити свої віртуальні рослини, використовуючи онлайн-сервіс Tinkercad.

2. Індивідуальна робота: виконання завдання з Tinkercad.

Учні працюють в парах, використовуючи Tinkercad для створення віртуальних моделей рослинної клітини. Вони мають можливість додавати, видаляти та переміщувати компоненти, включаючи ядро, мітохондрії, хлоропласти та клітинну стінку. Використовуючи Tinkercad, учні можуть побачити, як усі ці компоненти взаємодіють у рослинній клітині.

3. Рефлексія: презентація та аналіз моделей.

Учитель демонструє свою віртуальну модель рослинної клітини (https://www.tinkercad.com/things/bmc5jgky19y-copy-of-plant-cell/edit?sharecode=L-Y7WYVDgZyEr_zqlISJUlDreGw89Fe3OOUKSsPdipU) і пояснює, як працює кожна її частина. Вчитель підводить учнів до аналізу спостережень, допомагаючи їм зрозуміти, які функції виконують різні компоненти рослинної клітини.

4. Висновки та домашнє завдання.

На заключному етапі уроку вчитель проводить коротке підсумкове заняття, підводячи учнів до висновків про структуру та функції рослинної клітини. Учні отримують домашнє завдання: створити відео, в якому вони розповідатимуть про структуру рослинної клітини та її функції, використовуючи свої віртуальні моделі з Tinkercad. Вони також можуть додати до своїх відео додаткові матеріали, такі як фотографії рослин, на яких можна побачити різні компоненти клітини. Відео можна записати за допомогою смартфону або веб-камери.

Аналіз даних

Учні користуються: Tinkercad | Create 3D digital designs with online CAD | Tinkercad
Робота вчителя як модель для наслідування: https://www.tinkercad.com/things/bmc5jgky19y-copy-of-plant-cell/edit?sharecode=L-Y7WYVDgZyEr_zqlISJUlDreGw89Fe3OOUKSsPdipU