Визначення кислотного числа ліпідів

Avatar
Автор Шаповалов Євгеній
Науковий співробітник НЦ «Мала академія наук України». Сфера наукових інтересів: екологія, біотехнологія, аналітична хімія, загальна хімія, органічна хімія, біохімія, харчова експертиза, фізіологія харчування. Переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Хімічні технології» (2014 р.), ІІ місце у конкурсі найкращих дипломних робіт за напрямом «Біотехнологія» (2014 р). Автор посібників по використанню цифрових вимірників на уроках хімії та біології

Завдання роботи:

 1. Отримати уявлення про кислотне число ліпідів.
 2. Ознайомитися з методикою визначення кислотного числа.
 3. Навчитися проводити дослідження проби ліпідів на кислотне число в лабораторних умовах.

Обладнання:

Апаратура:

 1. Водяна баня.

Лабораторний посуд:

 1. Колби конічні.
 2. Бюретки для титрування.
 3. Піпетки.
 4. Циліндри мірні.
 5. Мірні колби.

Реактиви:

 1. Спиртово-ефірна суміш.
 2. 1,0%-й спиртовий розчин фенолфталеїну.
 3. KOH, калій гідроксид, спиртовий (96%-й спирт) розчин, 0,1 н.
 4. Досліджуваний зразок (містить ліпіди).

Теоретична частина

Кислотне число – це кількість мг калій гідроксиду, необхідна для нейтралізації вільних жирних кислот в 1 г жиру. Кислотне число характеризує якість жиру. Так, у жирі, виготовленому з дозрілого насіння, вільних жирних кислот мало, а у жирі з недозрілого насіння – багато. При зберіганні жиру спостерігається накопичення вільних жирних кислот, тобто зростає кислотність. Підвищення кислотності вказує на зниження якості жиру.

Принцип методу

Полягає в тому, що вільні жирні кислоти, які містяться в ліпідах, відтитровують 0,1 н. розчином калій гідроксиду. Титрування доцільно проводити калій гідроксидом, а не натрій гідроксидом, оскільки утворені калієві мила краще розчиняються в умовах досліду.

Приготування реактивів

 • Спиртово-ефірна суміш

Змішайте спирт та ефір у співвідношенні 1:1. Додайте 2 краплі фенолфталеїну та нейтралізуйте 0,1 н. розчином калій гідроксиду до появи рожевого забарвлення за наявності фенолфталеїну.

 • 1,0%-й спиртовий розчин фенолфталеїну

У мірну колбу на 100 мл зважте 1 г фенолфталеїну. Налийте в мірну колбу 70 мл спирту і доведіть до мітки дистильованою водою.

 • KOH, калій гідроксид, спиртовий (96%-й спирт) розчин, 0,1 н.

Зважте 0,56 г калій гідроксиду в мірну колбу на 100 мл. Доведіть до мітки 96%-м розчином спирту.

Хід роботи

Увага: для дослідження необхідно провести холостий дослід (зі спиртом замість досліджуваної проби), починаючи з кроку № 4.

1. Поставте конічну колбу на ваги та зважте 3 г жиру (приблизно).

2. Поставте колбу на водяну баню при температурі 50-60° С (розтоплення жиру).

3. Додайте 20 мл спиртово-ефірної суміші (розчин стає прозорим).

4. Додайте 3-4 краплі фенолфталеїну.

5. Протитруйте спиртовим розчином калій гідроксиду до зникнення забарвлення.

6. Проведіть розрахунки за формулою, наведеною нижче.

Розвиток дослідження:

 1. Дослідіть тваринний та рослинний жири на йодне число.
 2. Дослідіть свіжий рослинний жир і жир, що неправильно зберігався і втратив свої якості, на йодне число.

Аналіз даних

Кислотне число (КЧ) обчислюють за формулою:

КЧ=(V*T*5,61)/n,

де V – кількість 0,1 н. розчину лугу, використаного на титрування, мл;

Т – коефіцієнт поправки на титр 0,1 н. розчину калій гідроксиду;

5,61 – коефіцієнт перерахунку мл 0,1 н. розчину калій гідроксиду в мг;

n – наважка жиру, г.