Визначення кислотності молочних продуктів за Тернером

Avatar
Автор Шаповалов Євгеній
Науковий співробітник НЦ «Мала академія наук України». Сфера наукових інтересів: екологія, біотехнологія, аналітична хімія, загальна хімія, органічна хімія, біохімія, харчова експертиза, фізіологія харчування. Переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Хімічні технології» (2014 р.), ІІ місце у конкурсі найкращих дипломних робіт за напрямом «Біотехнологія» (2014 р). Автор посібників по використанню цифрових вимірників на уроках хімії та біології

Завдання роботи:

навчитися визначати кислотність молочних продуктів за Тернером та аналізувати отриманий результат

Обладнання:

Обладнання:

  1. Конічна колба 250 мл
  2. Піпетка  10 мл, 2 шт.
  3. Бюретка

 

Хімічні речовини:

  1. NaOH, Натрій гідроксид, водний розчин, 0,1 н. 10-20 мл
  2. H2O, Дистильована вода, 2 мл
  3. C20H14O4, Фенолфталеїн, спиртовий розчин, 0,1%, 1 мл

Приготування розчинів:

Приготування NaOH, Натрій гідроксид 0,1 н.

Наважку масою (4,0 ± 0,1) г натрій гідроксиду розчиніть дистильованою водою, яка не містить вуглекислого газу, в мірній колбі об’ємом 1 дм3. Розчин можна приготувати зі стандарт-титру. Якщо потрібні менші об’єми, натрій гідроксид та дистильовану воду беріть пропорційно. У разі необхідності точного вимірювання проведіть стандартизацію розчину натрій гідроксиду (для дослідницької роботи такої потреби немає).

Приготування C20H14O4, Фенолфталеїну, 0,1%

Зважте 0,1 г фенолфталеїну та кількісно перенесіть у мірну колбу на 100 мл та доведіть до мітки 96% спиртом

Теоретична частина

Кислотність – це кількість молекул кислоти у пробі. Для молочних продуктів є дуже важливим показником, що може характеризувати повноту молочнокислого бродіння або стан молочних продуктів (свіже/зіпсоване).

Кислотність за тернером вимірюють у градусах Тернера (°Т, моль/дм3)

Кислотність застосовують для визначення сорту молока. Окрім того, це важливий показник при обробці молока. Свіже молоко характеризується кислотністю 16-18°Т.

Лабораторні аналізи молочних продуктів:

https://www.youtube.com/watch?v=I2qah1WkEvM

https://www.youtube.com/watch?v=U96ROI7UdIc

Визначення кислотності за тернером:

https://www.youtube.com/watch?v=VkDacC1HEcI

Хід роботи

1. У конічну колбу піпеткою відмірте 20 мл проби води

2. Додайте 10 мл молочного продукту

3. Додайте 3 краплі фенолфталеїну

4. Протитруйте пробу розчином натрій гідроксиду

Аналіз даних

T=V/10