Визначення смаку, запаху та прозорості води

Avatar
Автор Шаповалов Євгеній
Науковий співробітник НЦ «Мала академія наук України». Сфера наукових інтересів: екологія, біотехнологія, аналітична хімія, загальна хімія, органічна хімія, біохімія, харчова експертиза, фізіологія харчування. Переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Хімічні технології» (2014 р.), ІІ місце у конкурсі найкращих дипломних робіт за напрямом «Біотехнологія» (2014 р). Автор посібників по використанню цифрових вимірників на уроках хімії та біології

Завдання роботи:

 1. Ознайомитися з органолептичними властивостями води.
 2. Навчитися визначати смак (для питних вод), запах та прозорість води.

Обладнання:

 1. Мірний циліндр 100 мл.
 2. Зразок шрифту.
 3. Колба 250 мл.
 4. Гумовий корок для колби.

 

 

Теоретична частина

Органолептичні властивості води – група показників якості, які визначаються за допомогою сенсорних здатностей організму та не потребують використання додаткової  техніки, за винятком тих випадків, коли дослідження необхідно провести з високою точністю. До таких показників належать запах, смак, прозорість, мутність та кольоровість. Ці показники характеризують як придатність використання води в якості питної, так і небезпечний вплив на рибогосподарські акваторії та природні водойми.

Запах води формується специфічними речовинами, які надходять у воду в результаті життєдіяльності гідробіонтів, розкладання органічних речовин, хімічної взаємодії водних компонентів і компонентів, які надходять із зовнішніх (аллохтонних) джерел. Запах вимірюється у балах. Оцінюють його за поданою нижче таблицею.

Таблиця 1. Оцінка інтенсивності запаху

Інтенсивність запаху Характер прояву запаху Оцінка в балах
Немає Запах не відчувається 0
Дуже слабка Запах  не відчувається споживачем, але виявляється при лабораторному дослідженні 1
Слабка Запах помічається споживачем, якщо звернути на нього увагу 2
Помітна Запах легко помічається 3
Відчутна Запах звертає на себе увагу і воду неможливо пити 4
Дуже сильна Запах настільки сильний, що робить воду непридатною для вживання 5

Таблиця 2. Походження запаху

Характер запаху Приблизне походження запаху
Ароматичний Огірковий, квітковий
Болотний Намуловий, водоростяний
Гнилосний Фекальний, стічної води
Древесний Деревної кори
Землистий Свіжозораної землі, гнилистий
Пліснявий Застійний
Рибний Риби, риб’ячого жиру
Сірководневий Тухлих яєць
Трав’янистий Скошеної трави, сіна
Невизначений Не схожий на зазначені вище

Прозорість води залежить від ступеню розсіювання сонячних променів у воді речовинами органічного і мінерального походження, які перебувають у воді в підвішеному і колоїдному стані. Прозорість визначає протікання біохімічних процесів, які вимагають освітленості (первинне продукування, фотоліз). Прозорість вимірюють у сантиметрах.

Мінімально допустима величина прозорості – 20 см. В іншому випадку роблять висновок про наявність каламуті у пробі води, що свідчить про пригнічення життєдіяльності організмів (у разі природної води) або про необхідність додаткового очищення (відстоювання) перед вживанням.

Смак є показником, що визначається  лише у питних водах. Цей показник характеризує силу домінуючого смаку води. Визначають характер та інтенсивність смаку. Розрізняють 4 основні види смаку: солоний, кислий, солодкий, гіркий. Інші види смакових відчуттів називаються присмаками.

 

Хід роботи

 Дослідження смаку води (лише для питних вод):

 1. У чисту колбу 250 мл налийте 100-150 мл води.
 2. Досліджувану воду наберіть до рота малими порціями, не ковтаючи, затримайте в роті на 3-5 с.
 3. Визначте характер смаку або присмаку за відчуттям.
 4. Результат запишіть.

Дослідження води на запах:

 1. У чисту колбу налийте 100-150 мл води та закрийте пробкою.
 2. Перемішайте воду в колбі коловими рухами.
 3. Відкрийте колбу та оцініть запах за інтенсивністю в балах (розділ “Теоретична частина”, табл. 1) та його характером (розділ “Теоретична частина”, табл. 2).
 4. Результат запишіть.

Дослідження проби води на прозорість:

 1. Розмітьте циліндр місткістю 100 мл за висотою до 20-25 см за допомогою лінійки.
 2. Поставте циліндр на зразок тексту.

3. Наливайте досліджувану воду по 1 см та спостерігайте за тим, чи можливо прочитати зразок тексту. Продовжуйте доливати доти, доки не відчуватимете значний дискомфорт при читанні тексту.

4. Результат запишіть.

 

Аналіз даних

Результати оформіть у вигляді таблиць:

Номер проби 1 2 3
Смак
Запах
Прозорість

 

Показники, що перевищені
1
2
3

Розвиток дослідження

 1. Дослідіть стан водопровідної води за органолептичними показниками та порівняйте показники з пробою після фільтрації в карбоновому фільтрі.
 2. Дослідіть прозорість води у місцях скиду промислових стоків та порівняйте з нормативами.