Дослідження поширення ультразвукових хвиль у рідині

Чернецький Ігор
Автор Чернецький Ігор
Завідувач відділу створення навчально-тематичних систем знань НЦ «Мала академія наук України», кандидат педагогічних наук, голова Всеукраїнської громадської організації «Асоціація учителів фізики “Шлях освіти – ХХІ”». Наукові інтереси: моделювання освітніх та навчальних середовищ загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів з урахуванням трендів розвитку сучасних засобів навчання.

Завдання роботи:

 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Отримати чітке зображення проекції стоячої хвилі в рідині на екрані.
 3. Розрахувати довжину ультразвукової хвилі в рідині, швидкість її поширення та порівняти з табличним значенням.

Обладнання:

оптична лава, лазер, збиральна лінза, ультразвуковий випромінювач із кюветою, штатив, обмежувальна перешкода, проекційний екран.

Теоретична частина

Швидкість поширення ультразвуку в рідині може бути визначена з основного рівняння зв’язку швидкості, довжини хвилі та частоти ультразвукової хвилі:

   (1).

Частота ультразвукової хвилі визначається частотою коливань випромінювача, пов’язаного з генератором електричних імпульсів. Як випромінювач використовується керамічна пластина, яка змінює свою форму за рахунок зворотного п’єзоефекту. Вібрація пластини передається на кювету, заповнену досліджуваною рідиною. За умови наявності в кюветі перепони, яка відбиває ультразвукову хвилю, в ній може виникнути стояча хвиля. У вузлах стоячої хвилі відбувається зміна тиску, що призводить до зміни показника заломлення рідини. Вузли стоячої хвилі в разі освітлення їх променем лазера можуть бути спроектованими на екран як темні смуги, в той час як пучності проектуються у світлі. Оптична неоднорідність рідини під впливом ультразвукової хвилі використовується в цій роботі для визначення довжини хвилі ультразвуку, а заздалегідь відома частота коливань дає можливість розрахувати швидкість поширення ультразвуку.

Розглянемо утворення проекції на екрані та наведемо вирази для розрахунків довжини хвилі.

Як видно з побудови, відстань між смугами на екрані обраховується за виразом:

   (2),

де d – загальна ширина проекції, N – кількість смуг на екрані.

Тоді довжина хвилі буде обраховуватися за виразом:

   (3).

Установка для проведення вимірювань має довгу оптичну лаву з установленим на ній лазером, збиральну лінзу, кювету для рідини на підставці з ультразвуковим випромінювачем та екран для спостереження.

Метою роботи є експериментальне визначення швидкості поширення ультразвуку в воді та порівняння отриманого значення з табличним значенням.

Хід роботи

 1. Установіть на столі оптичну лаву і всі компоненти на ній.
 2. Зчитайте частоту ультразвукової хвилі, що випромінюється генератором, та занотуйте до таблиці.
 3. Помістіть на підставку випромінювач ультразвуку та, наливши в нього невелику кількість води, встановіть кювету. Заповніть кювету на дві третини водою.
 4. Розташуйте збиральну лінзу на відстані 10–15 см від кювети. Увімкніть лазер та відрегулюйте положення кювети так, щоб лазерний промінь проходив паралельно дну та давав чітку світлу пляму на екрані.
 5. Установіть на столі поряд із кюветою штатив та закріпіть у лапці штатива невелику перепону для ультразвукової хвилі так, щоб її площина майже торкалася поверхні води.
 6. Увімкніть генератор ультразвуку та у місці утворення невеликого підняття рідини торкніться перепоною поверхні води.
 7. Повільно опускаючи перепону, досягніть чіткого утворення темних смуг на проекційному екрані.
 8. Виміряйте загальну ширину плями на екрані d та порахуйте кількість темних смуг N, що утворилися.
 9. Виміряйте відстані s1 та s2. Результат занотуйте до таблиці.

Аналіз даних

 1. Розрахуйте за виразом (2) відстань d між смугами на екрані. Результат занотуйте до таблиці.
 2. Розрахуйте за виразом (3) довжину стоячої хвилі λ. Результат занотуйте до таблиці.
 3. Розрахуйте за виразом (1) швидкість поширення ультразвукової хвилі у воді с та порівняйте з табличним значенням.
 4. Сформулюйте висновок до роботи.

 Таблиця результатів 

ν (Гц) d(м) N d’(м) s1(м) s2(м) λ(м) c, (м/c) с таб, (м/с)