Методика аналізу нормативно-правових актів на сайті zakon.rada.gov.ua

Avatar
Автор Шаповалов Євгеній
Науковий співробітник НЦ «Мала академія наук України». Сфера наукових інтересів: екологія, біотехнологія, аналітична хімія, загальна хімія, органічна хімія, біохімія, харчова експертиза, фізіологія харчування. Переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Хімічні технології» (2014 р.), ІІ місце у конкурсі найкращих дипломних робіт за напрямом «Біотехнологія» (2014 р). Автор посібників по використанню цифрових вимірників на уроках хімії та біології

Завдання роботи:

Методика призначена для навчання використанню порталу zakon.rada.gov.ua для аналізу нормативно-правових актів. Методика може бути застосована у шкільному курсі правознавства та для навчання студентів правових спеціальностей.

Обладнання:

 1. Персональний комп’ютер з доступом до інтернету.

Теоретична частина

Нормативно-правові акти змінюються, оновлюються та видаються. Отже, в процесі розгляду різноманітних питань доцільно користуватися сучасною правою базою та періодично проводити аналіз НПА.

Особливим етапом у становленні правової бази України є процес євроінтеграції, відповідно до якого нормативна база України гармонізується з нормативною базою ЄС.

 

Хід роботи

І. Інтерфейс конкретного документа

 Рис. 1. Інтерфейс нормативного документа на сайті zakon.rada.gov.ua

 1. Інформація про документ. При аналізі передусім варто звернути увагу на статус (чинний, не чинний, набуде чинності тощо), тип (поточна редакція) і дату набрання чинності.
 2. Елемент керування інформацією про документ. Містить такі кнопки: “Інформація”, “Зберегти”, “Зміст документа”, “Картка документа”, “Пошук у тексті” та “Тест для друку”.

2.1. Кнопка “Інформація” дає змогу швидко вивести назву документу, що є корисним при оформленні бібліографії.

2.2. Кнопка “Зберегти” використовується для збереження документа на комп’ютері.

2.3. Кнопка “Зміст документа” дає можливість розглянути структуру документа.

2.4. Кнопка “Карта документа” є дуже важливою та містить додаткову інформацію про документ, зокрема про перше видання документа, його історію, публікацію, зв’язки з іншими НПА та місце в системі нормативно-правової бази України.

2.5. Кнопка “Пошук у тексті”.

2.6. Кнопка “Тест для друку” дає змогу підготувати документ для друку.

 1. Додаткові елементи управління інформацією про документ (з ними працювати ми не будемо).
 2. Видавник документа та інформація про нього (з указанням типу документа).
 3. Назва документа.
 4. Основний текст нормативного документа.
 5. Інформація про відповідального за зміст документа.
 6. Інформація про затвердження документа.
 7. Детальний зміст документа.

 

ІІ. Робота з документом.

 1. Знайдіть необхідний документ за Методикою пошуку нормативно-правових актів на сайті zakon.rada.gov.ua.
 2. Ознайомтеся з основним змістом документа, зокрема використовуючи функцію “Пошук у тексті” (2.6) або вбудований у браузер пошук (ctrl+F).
 3. Якщо необхідно, знайдіть додаткову інформацію щодо зв’язаних документів та особливостей публікації, використовуючи кнопку “Карта документа”
 4. Проаналізуйте зміст відповідно до ваших інтересів. Намагайтеся конкретизувати інформацію про предмет дослідження.
 5. За необхідності розгляньте інші документи, пов’язані з цим документом,.

Аналіз даних

Проаналізуйте зміст НПА із певної теми та напишіть дослідницько-оглядову статтю з цієї тематики.

Для оформлення літератури користуйтеся функцією “Інформація, та додатково обробіть назву документа й інформацію про нього згідно з бібліографічними вимогами за таким алгоритмом:

“Тип документа” “Видання” “Назва документа” “номер документа” “дата документа” – “рік” “.” “сторінки”

Приклади:

Постанова Кабінету Міністрів “Про затвердження переліків вхідних продуктів, які дозволяється зберігати у виробничому підрозділі” від 9 грудня 2015 р. № 1023 [Електронний ресурс]. Кабінет Міністрів України. 2015. Посилання на ресурс: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-2015-%D0%BF.

Закон України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною» [Електронний ресурс]. Верховна Рада України. 2015. Посилання на ресурс: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287-19.