Методика пошуку документів ЄС на сайті Eur-lex

Avatar
Автор Шаповалов Євгеній
Науковий співробітник НЦ «Мала академія наук України». Сфера наукових інтересів: екологія, біотехнологія, аналітична хімія, загальна хімія, органічна хімія, біохімія, харчова експертиза, фізіологія харчування. Переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Хімічні технології» (2014 р.), ІІ місце у конкурсі найкращих дипломних робіт за напрямом «Біотехнологія» (2014 р). Автор посібників по використанню цифрових вимірників на уроках хімії та біології

Завдання роботи:

навчитися використовувати сервіс Eur-lex для добору документів ЄС для аналізу.

Обладнання:

комп’ютер із доступом  до мережі.

Теоретична частина

Основними видавниками нормативних актів ЄС є:

 • Європейський парламент (European Parliament)
 • Консульство (Council)
 • Європейська рада (European Council)
 • Європейська комісія (European Commission)
 • Суд Європейського Союзу (Court of Justice of the European Union)
 • Суд аудиторів (Court of Auditors)
 • Європейський центральний банк (European Central Bank)
 • Європейський економічний та соціальний комітет (European Economic and Social Committee)
 • Європейський комітет регіонів (European Committee of the Regions)

Основними формами нормативних актів ЄС є:

 • Регламент – нормативний акт, який є обов’язковим до виконання у всіх країнах – членах ЄС.
 • Угоди  (agreements) – є обов’язковими до виконання для суб’єктів договору.
 • Директиви (directives) – зобов’язують держави – члени досягти певного результату, не диктуючи засоби досягнення цього результату .
 • Рішення (decisions) – впливають лише на суб’єктів, яких вони стосуються.
 • Правила (regulations) – є обов’язковими до виконання одразу ж після прийняття, містять конкретні методи їх виконання.
 • Рекомендації та думки не є обов’язковими.

Офіційні документи розміщуються в Офіційному журналі ЄС ( The Official Journal of the EU):

Курси щодо роботи з системою, а також із законодавством ЄС розташовані за посиланням.

Кожен документ ЄС має свій номер:

Хід роботи

І. Загальний вигляд сайту https://eur-lex.europa.eu

 1. Перейдіть на сайт https://eur-lex.europa.eu/ та оберіть мову, якою бажаєте продовжити роботу.
 2. Розгляньте інтерфейс сайту https://eur-lex.europa.eu:

 

II. Види пошуку нормативної документації на Eur-lex

 1. Пошук за ключовим словом.
 2. Класифікатори законодавства.
 3. Класифікатори офіційного журналу Європейського Союзу, процесуальних прав та національних законодавчих баз.
 4. Пошук за номером документа.
 5. Останні випуски офіційного журналу Європейського Союзу.

ІIІ. Пошук документів за галуззю

1. Оберіть тип документу, що вас цікавить (для прикладу Legal acts).

2. Оберіть Directory of legal acts.

3. Прокрутіть сторінку трохи нижче та оберіть необхідну категорію і підкатегорію. Зверніть увагу на те, щоб було обрано legislation in force.

4. Оберіть законодавчий акт, що вас цікавить.

ІV. Пошук документів за ключовим словом

Варіант № 1.

 1. В інструменті пошуку введіть слово, яке повинно бути в документі.

2. Оберіть необхідний документ.

Варіант № 2. Деталізований пошук

1. Оберіть функцію “Advanced search”

2. Заповніть детальні параметри пошуку, зокрема тип документу, ключові слова тощо.

3. Оберіть документ зі списку.

Варіант № 3.

 1. Повторіть п. ІІ.1.
 2. Заповніть поля для детального пошуку.

3. Оберіть документ, що вас цікавить.

Робота з отриманим списком публікацій:

Аналіз даних

Оберіть певну тему та порівняйте її з українським законодавством.