Методика пошуку нормативно-правових актів на сайті zakon.rada.gov.ua

Avatar
Автор Шаповалов Євгеній
Науковий співробітник НЦ «Мала академія наук України». Сфера наукових інтересів: екологія, біотехнологія, аналітична хімія, загальна хімія, органічна хімія, біохімія, харчова експертиза, фізіологія харчування. Переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Хімічні технології» (2014 р.), ІІ місце у конкурсі найкращих дипломних робіт за напрямом «Біотехнологія» (2014 р). Автор посібників по використанню цифрових вимірників на уроках хімії та біології

Завдання роботи:

Методика дає змогу навчитися працювати в середовищі http://zakon.rada.gov.ua для вільного пошуку та роботи з нормативними правовими актами. Може бути застосована на уроках правознавства та при навчанні студентів правових спеціальностей.

Обладнання:

Персональний комп’ютер з доступом до інтернету.

 

Теоретична частина

Законодавство України – одне з найбільш розвинутих законодавств у світі. Законодавство використовується для врегулювання питань і проблем у різних сферах, а, отже, є доцільним для вивчення та ознайомлення. Законодавство України врегульовує економічну, екологічну, соціальну, виробничу, освітню та інші види діяльності людини.

Для швидкого пошуку та роботи з правовими нормативними актами створено сайт http://zakon.rada.gov.ua, що функціонує з 2003 року.

Нормативно-правовий акт (НПА) — офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права, що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

Отже, НПА – це офіційно затверджений документ, що врегульовує відносини в певній галузі.

Нормативно-правові акти поділяють на закони та підзаконні нормативно-правові акти.

Закони — це нормативно-правові акти, що видаються законодавчими органами (у нашій державі — Верховною Радою України), мають вищу юридичну силу та регулюють найважливіші суспільні відносини.

Закони зазвичай поділяються на конституційні та звичайні.

Усі закони мають вищу юридичну силу, яка полягає в тому, що:

 • ніхто, крім органів законодавчої влади, не може приймати закони, змінювати чи скасовувати їх;
 • лише Конституційний Суд України може визнати закон України чи його окреме положення неконституційним;
 • усі інші нормативно-правові акти повинні видаватися відповідно до законів;
 • у разі колізій між нормами закону і підзаконного нормативно-правового акту діють норми закону.

За однією з класифікацій, НПА поділяються на:

 • нормативні акти Верховної Ради України;
 • нормативні акти Президента України;
 • нормативні акти Кабінету Міністрів України;
 • нормативні акти Верховної Ради та Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
 • нормативні акти міністерств, державних комітетів, інших органів центральної виконавчої влади зі спеціальним статусом;
 • нормативні акти місцевих державних адміністрацій;
 • нормативні акти органів місцевого самоврядування;
 • нормативні акти відділів та управлінь відповідних центральних органів на місцях;
 • нормативні акти керівників державних підприємств, установ, організацій на місцях;
 • інші підзаконні нормативні акти.

Первинний законодавчий акт України – це такий національний законодавчий акт (Конституція України, Кодекс України, Закон України, Декрет Кабінету Міністрів України в період повноважень, які дозволяли йому виконувати законодавчі функції тощо), який має самостійний “первинний” текст, в який у разі необхідності можуть вноситися зміни. Закон про внесення змін такого самостійного тексту не має, він може лише змінювати один або кілька первинних законів.

Доцільно зазначити, що ці документи також мають ієрархію. Так, у зв’язку з тим, що Україна – парламентсько-президентська республіка, то законодавчі акти, видані Верховною Радою, мають найвищу силу.

Окрім того, деякі документи мають галузеву силу. Тобто їх використання може бути обов’язковим в одних галузях діяльності людини і необов’язковим – в інших.

Найбільш відомим прикладом є номенклатура хімічних речовин. Для освітян та науковців обов’язковою до використання (оскільки зобов’язання видане Міністерством освіти і науки України) є номенклатура, що визначається ДСТУ 2439-94, в той час як для працівників інших сфер діяльності вона обов’язковою не є.

Загалом основними нормативно-правовими актами в Україні є:

 • Кодекс
 • Закон
 • Постанова
 • Указ
 • Розпорядження
 • Декрет
 • Наказ.

Окрім того, на сайті zakon.rada.gov.ua представлені й такі види документів:

 • Акт
 • Акт звітності
 • Бюджет
 • Вимоги
 • Вирок
 • Висновок
 • Вказівки
 • Графік прийому громадян
 • Декларація
 • Директива
 • Довідка
 • Довідник
 • Договір
 • Додаток
 • Дозвіл
 • Доктрина
 • Домовленість
 • Договір
 • Доручення
 • Журнал
 • Замовлення
 • Заперечення
 • Записка
 • Запит
 • Застереження
 • Заходи
 • Звід
 • Звіт
 • Зміни до документа
 • Зразок
 • Інструкція
 • Інформація
 • Інше
 • Історичний документ
 • Картка
 • Класифікатор
 • Класифікація
 • Коефіцієнти
 • Коментар
 • Комуніке
 • Конвенція
 • Конституційне подання
 • Конституційний договір
 • Конституція
 • Концепція
 • Кошторис
 • Критерії
 • Лист
 • Меморандум
 • Методика
 • Міжнародний документ
 • Модель
 • Нормативи
 • Норми
 • Нота
 • Оголошення
 • Окрема думка
 • Опис
 • Пакт
 • Паспорт
 • Паспорт бюджетної програми
 • Перелік
 • Питання-відповідь
 • План
 • Повідомлення
 • Покажчик
 • Положення
 • Поправки
 • Порядок
 • Порядок денний
 • Посилання
 • Правила
 • Прейскурант
 • Претензія
 • Принципи
 • Припис
 • Програма
 • Проект
 • Пропозиції
 • Протокол
 • Регламент
 • Реєстр
 • Резолюція
 • Рекомендації
 • Рішення
 • Роз’яснення
 • Розбіжна думка
 • Розклад
 • Розподіл
 • Свідоцтво
 • Сертифікат
 • Склад колегіального органу
 • Список
 • Справа
 • Ставки
 • Стандарт
 • Статус
 • Статут
 • Стратегія
 • Структура
 • Схема
 • Тариф
 • Телеграма
 • Типовий закон
 • Титул
 • Угода
 • Узагальнення судової практики
 • Умови
 • Універсал
 • Ухвала
 • Форма
 • Форма типового документа
 • Хартія

*Сайт http://zakon.rada.gov.ua у зв’язку з високим навантаженням на сайт має дзеркала:

http://zakon0.rada.gov.ua/laws

http://zakon1.rada.gov.ua/laws

http://zakon2.rada.gov.ua/laws

http://zakon3.rada.gov.ua/laws

http://zakon4.rada.gov.ua/laws

http://zakon5.rada.gov.ua/laws

Хід роботи

І. Ознайомлення з інтерфейсом

 1. Перейдіть на сайт http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index

2. Розгляньте основні функціональні елементи сайту: 1) головний зміст сторінки; 2) панель управління сайтом; 3) додаткова панель управління; 4) персоналізація та електронні петиції; 5) панель пошуку.

 

ІІ. Проведення статистичних досліджень

 1. Прогорніть сторінку нижче до заголовка “Структура бази даних”

2. Оберіть категорію, що цікавить, для отримання статистики.

3. Розгляньте кількісну статистику щодо виданих документів, зокрема користуючись функцією ранжування за: №, кількістю документів та власне предметом класифікації (типом документа, видавником, роком тощо)

4. Отримайте візуалізацію щодо конкретного показника, натиснувши кнопку “Статистика”.

 

ІІІ. Пошук документів за ключовими словами

 1. Для пошуку документа за ключовим словом натисніть на панелі управління кнопку “Пошук”.

2. Введіть ключові слова та оберіть тип пошуку (в назві, в тексті чи всюди):

3. За необхідності, скористайтесь фільтрами пошуку та натисніть “Шукати”.

Інформація, що відображається, буде відсортована за датою публікації.

 

IV. Категоріальний пошук документа

 1. Оберіть категорію класифікації  (у п. “Структура бази даних”; рік, видавник тощо; п. II.1 та II.2).

2. Виберіть категорію та підкатегорію, що цікавить (конкретний рік або конкретний видавник).

3. Натисніть кнопку “Пошук у списку”.

4. Введіть ключові слова, які вас цікавлять.

5. Натисніть кнопку “Пошук” та розгляньте результати.

 

V. Використання інформаційного класифікатора за юридичною класифікацією

Для спрощення пошуку інформації існує юридична класифікація документів, яка дає можливість швидко знайти групу документів, що стосується певної сфери діяльності людини. Для її використання виконайте такі кроки:

 1. На додатковій панелі управління оберіть “Юридичний класифікатор”.

2. Оберіть необхідну категорію та підкатегорію.


3. Для проведення детального пошуку можливо застосувати функцію “Детальний пошук” (пп. 3-5 попереднього розділу)

Аналіз даних

 1. Опишіть структуру нормативної бази (р. ІІ): визначте кількість нормативних документів, дайте оцінку за насиченістю.
 2. Чи повністю нормативна база охоплює питання, що вас цікавить?
 3. Проаналізуйте кожен документ окремо згідно з Методикою аналізу нормативно-правових актів на сайті zakon.rada.gov.ua.