Методики – Сторінка 14 – МАНЛаб


Методики


Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Визначити експериментальне значення динамічної в’язкості повітря.
 3. Розрахувати середню довжину пробігу та ефективний діаметр молекули повітря.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Визначити експериментальне значення динамічної в’язкості запропонованої рідини.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Визначити експериментальне значення кінематичної в’язкості дистильованої води.
 3. Розрахувати експериментальне значення динамічної в’язкості дистильованої води.
 4. Розрахувати теоретичне значення кінематичної в’язкості дистильованої води за кімнатної температури та порівняти його з експериментальним.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з будовою та принципом роботи установки ФПК-05 для вивчення енергетичного спектру електронів.
 2. Дослідити енергетичний спектр електронів за допомогою відео експерименту, проведеного на установці ФПК-05 з використанням радіоактивного джерела.

Завдання роботи:

Змоделювати процес радіоактивного розпаду та дослідити його закономірності за різних умов.

Ефект Комптона

Шиховцев Юрій

Завдання роботи:
дослідити розсіювання Комптона в рентгенівському діапазоні; оцінити комптонівську довжину хвилі.

Завдання роботи:
дослідити залежність коефіцієнту пропускання речовин від частоти рентгенівського випромінювання.