Методики – Сторінка 16 – МАНЛаб


Методики

Ефект Комптона

Шиховцев Юрій

Завдання роботи:
дослідити розсіювання Комптона в рентгенівському діапазоні; оцінити комптонівську довжину хвилі.

Завдання роботи:
дослідити залежність коефіцієнту пропускання речовин від частоти рентгенівського випромінювання.

Завдання роботи:
перевірити відповідність реального характеру поглинання речовиною X-променів теоретичним припущенням; отримати залежність інтенсивності піків характеристичного випромінювання від товщини поглинаючого шару.

Завдання роботи:
порівняти енергетичну структуру атомів анодних матеріалів зі структурою водню; отримати наближені значення константи Рідберга та константи екранування.

Завдання роботи:
дослідити явище гальмівного випромінювання та визначити вплив електромагнітного поля на енергію найжорсткіших фотонів.

Завдання роботи:
проаналізувати відмінності запропонованих методів виділення вузької спектральної смуги.

Завдання роботи:
перевірити емпіричну залежність інтенсивності K-ліній від напруги та сили струму аноду.