Методики


Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з методами аналізу структури та складу речовин за допомогою рентгенівських променів.
 2. Отримати спектри декількох джерел випромінювання.
 3. Перевірити характеристичні відстані декількох монокристалічних поверхонь.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною лабораторної роботи.
 2. Змоделювати підсилювач.
 3. Визначити його характеристики в межах звукових частот.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною лабораторної роботи.
 2. Змоделювати генератор синусоїдального сигналу.
 3. Визначити його частоту та порівняти з розрахунковою.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Провести експеримент відповідно до ходу роботи.
 3. Обробити результати експерименту згідно з аналізом даних.
 4. Зробити висновки за отриманими результатами.

Завдання роботи:
 1. Дослідити підсилювальні властивості транзистора.
 2. Визначити коефіцієнт підсилювання транзистора.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Провести експеримент відповідно до ходу дослідження.
 3. Розрахувати кількість теплоти, виділену нагрівником у експерименті з водою.
 4. Розрахувати кількість теплоти, отриману водою.
 5. Розрахувати ККД нагрівника.
 6. Розрахувати питому теплоємність насиченого соляного розчину.
 7. Занотувати висновки дослідження.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Дослідити електричний струм коронного розряду за різних напруг та радіусів коронувального електроду.
 3. Здійснити аналіз отриманих результатів.
 4. Зробити висновки за результатами досліджень.