Методики


Завдання роботи:
порівняти енергетичну структуру атомів анодних матеріалів зі структурою водню; отримати наближені значення константи Рідберга та константи екранування.

Завдання роботи:
дослідити явище гальмівного випромінювання та визначити вплив електромагнітного поля на енергію найжорсткіших фотонів.

Завдання роботи:
проаналізувати відмінності запропонованих методів виділення вузької спектральної смуги.

Завдання роботи:
перевірити емпіричну залежність інтенсивності K-ліній від напруги та сили струму аноду.

Завдання роботи:
дослідити розщеплення Kα-лінії молібдену та заліза.

Завдання роботи:
  1. Ознайомитися з методами аналізу структури та складу речовин за допомогою рентгенівських променів.
  2. Отримати спектри декількох джерел випромінювання.
  3. Перевірити характеристичні відстані декількох монокристалічних поверхонь.

Завдання роботи:
  1. Ознайомитися з теоретичною частиною лабораторної роботи.
  2. Змоделювати підсилювач.
  3. Визначити його характеристики в межах звукових частот.