Методики


Завдання роботи:
  1. Створити теоретичну модель руху тіла під час гальмування та отримати вираз для розрахунку коефіцієнта сухого тертя.
  2. Підготувати та скласти експериментальну установку.
  3. Провести декілька експериментів із системою за різних розтягів пружини.
  4. Визначити прискорення руху системи під час гальмування в кожному випадку та його середнє значення.
  5. Розрахувати коефіцієнт сухого тертя ковзання.

Завдання роботи:
зібрати і випробувати метеостанцію на Arduino з датчиком DHT11.

Завдання роботи:
виготовити і випробувати прототип електронного електрометра.

Завдання роботи:
провести вимірювання змінного потенціалу, наведеного на тілі людини електричним полем промислової частоти.

Завдання роботи:
визначити кути змочування різних поверхонь водою.

Завдання роботи:
отримати зразки монокристалів сегнетової солі.

Завдання роботи:

провести вимірювання напруженості змінного електричного поля промислової частоти у приміщенні та порівняти отримане значення з нормативом.