Методики


Завдання роботи:

1. Побудувати графік залежності опору металевого провідника від температури та розрахувати температурний коефіцієнт опору. 2. За графіком розрахувати значення абсолютного нуля температури за шкалою Цельсія. 3. Побудувати графік залежності опору напівпровідника від температури. 4. Побудувати графік залежності ln⁡(1⁄R) = f(1⁄T). 5. За графіком визначити енергію активації напівпровідника.


Завдання роботи:
1. Дослідити підсилювальні властивості транзистора. 2. Визначити коефіцієнт підсилювання транзистора.

Завдання роботи:
Дослідити провідні властивості напівпровідникового діода.

Завдання роботи:
1. Визначити енергію зарядженого конденсатора. 2. Розрахувати ємність конденсатора та порівняти її з номіналом.

Завдання роботи:
Визначити індуктивність котушки, включеної в ланцюг змінного струму.

Завдання роботи:
1. Визначити потенціал точок електростатичного поля методом моделювання. 2. Побудувати еквіпотенціальні поверхні змодельованого поля. 3. Побудувати графік залежності потенціалу та напруженості від відстані до електрода. 4. Дослідити електричне поле при внесенні у нього провідного тіла.

Завдання роботи:

1. Дослідити взаємодію заряджених плоских дисків. 2. Побудувати графік залежності сили взаємодії дисків на відстані та встановити математичну закономірність.