Методики


Завдання роботи:
 1. Провести експерименти з елементами електричних кіл, що мають нелінійну вольт-амперну характеристику.
 2. Зафіксувати процес зміни струму зі зміною напруги за допомогою ЦВК.
 3. Інструментами програмного забезпечення отримати ВАХ усіх елементів та з’ясувати особливості цих характеристик.

Завдання роботи:
 1. Провести експеримент зі зразком напівпровідника.
 2. Зафіксувати процес зміни струму, напруги та температури за допомогою ЦВК.
 3. За даними, отриманими у процесі експерименту, побудувати графік температурної залежності опору зразка, розрахувати значення ширини забороненої зони та записати вираз для температурного коефіцієнта питомого опору.

Завдання роботи:
навчитись визначати кислотність молочних продуктів за тернером та аналізувати отриманий результат

Завдання роботи:

Навчитися моделювати деталі з необхідними розмірами в середовищі XYZ з можливістю подальшого 3d-друку.


Завдання роботи:
 1. Провести експеримент зі з’єднанням конденсаторів.
 2. Зафіксувати процес зміни струму та напруги за допомогою ЦВК.
 3. За даними, отриманими у процесі експерименту, розрахувати значення електричної ємності конденсаторів та порівняти його з номінальним.

Визначення жорсткості води

Шаповалов Євгеній

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з особливостями та типами жорсткості.
 2. Дослідити пробу води за показником жорсткість.
 3. Зробити висновки про відповідність води допустимим показникам та доцільність вживання.

Завдання роботи:
 1. Скласти експериментальну установку та провести експеримент із відривом кільця від поверхні води.
 2. З допомогою програмного забезпечення визначити значення сили, необхідної для відриву кільця, та розрахувати поверхневий натяг.