Методики


Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною лабораторної роботи.
 2. Визначити резонансну частоту коливального контуру.
 3. Визначити добротність коливального контуру.
 4. Порівняти результати розрахунків з результатами, отриманими під час моделювання за допомогою програми Multisim 11.0.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Провести експеримент відповідно до ходу дослідження.
 3. Визначити ККД вітроенергетичної установки згідно з аналізом даних.
 4. Зробити висновки за результатами дослідження.

Завдання роботи:
Дослідити роботу та властивості випрямляча.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Провести експеримент відповідно до ходу дослідження.
 3. Визначити вищу питому теплоту згоряння парафіну згідно з аналізом даних.
 4. Зробити висновки за результатами дослідження.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Виготовити фотоелемент на основі окису міді.
 3. Визначити розміри та характеристики отриманого фотоелемента.
 4. Зробити висновки за результатами досліджень.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Виготовити фотоелектрохімічний елемент на основі двоокису титану.
 3. Визначити розміри й характеристики отриманого фотоелемента.
 4. Зробити висновки за результатами досліджень.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Визначити головну фокусну відстань та оптичну силу збиральної лінзи, користуючись методом Бесселя.
 3. Визначити головну фокусну відстань та оптичну силу розсіювальної лінзи, користуючись додатковою збиральною лінзою.