Методики


Завдання роботи:
1. Побудувати вольт-амперні характеристики трьох напівпровідникових діодів. 2. Побудувати вольт-фарадні характеристики трьох напівпровідникових діодів.

Завдання роботи:
1. Визначити енергію зарядженого конденсатора. 2. Розрахувати ємність конденсатора та порівняти її з номіналом.

Завдання роботи:
1. Отримати графічну залежність напруги від сили струму. 2. Розрахувати опір резисторів, виходячи з отриманих графічних залежностей.
Avatar

Електрет

Атамась Артем

Завдання роботи:
Виготовити і дослідити зразок електрету.

Завдання роботи:

1. Побудувати графік залежності опору металевого провідника від температури та розрахувати температурний коефіцієнт опору. 2. За графіком розрахувати значення абсолютного нуля температури за шкалою Цельсія. 3. Побудувати графік залежності опору напівпровідника від температури. 4. Побудувати графік залежності ln⁡(1⁄R) = f(1⁄T). 5. За графіком визначити енергію активації напівпровідника.


Завдання роботи:
1. Дослідити підсилювальні властивості транзистора. 2. Визначити коефіцієнт підсилювання транзистора.

Завдання роботи:
Дослідити провідні властивості напівпровідникового діода.