Методики


Завдання роботи:
дослідити роботу мостового випрямляча та параметри вхідного і вихідного сигналів.

Завдання роботи:
Дослідити роботу однопівперіодного випрямляча та параметри вхідного і вихідного сигналів.

Завдання роботи:
Дослідити вхідні і вихідні характеристики біполярного транзистора. Побудувати передатні характеристики транзистора.

Завдання роботи:
Методика дає змогу навчитися працювати в середовищі http://zakon.rada.gov.ua для вільного пошуку та роботи з нормативними правовими актами. Може бути застосована на уроках правознавства та при навчанні студентів правових спеціальностей.

Завдання роботи:
Методика призначена для навчання використанню порталу zakon.rada.gov.ua для аналізу нормативно-правових актів. Методика може бути застосована у шкільному курсі правознавства та для навчання студентів правових спеціальностей.

Завдання роботи:
  1. За допомогою інструментів програмного забезпечення для обробки відеозаписів визначити радіуси кривизни треків заряджених часток, представлених на світлині.
  2. Ідентифікувати частки на світлині за розрахованим питомим зарядом.
  3. Розрахувати відношення енергій часток на початку та в кінці траєкторії.

Завдання роботи:
  1. За допомогою інструментів програмного забезпечення для обробки відеозаписів визначити довжини хвиль світла, що відповідають основним кольорам у неперервному спектрі.
  2. За допомогою програмного забезпечення для аналізу відеозаписів побудувати графічну залежність інтенсивності випромінювання у лінійчатих спектрах від довжини хвилі.