Thumbnail

Проєкт присвячено експериментальній перевірці виразу для визначення швидкості поширення поздовжньої хвилі в розтягнутій пружині.

Мета роботи: визначити швидкість поширення поздовжнь...


Thumbnail

Метою роботи є відтворення процесу формування вихору та перевірка залежності числа Россбі від відстані частинки до центру резервуара.


Thumbnail

Метою роботи є дослідження характеру поведінки рідини, яка перебуває в обертовому русі, та розрахунок швидкостей обертання установки, для яких обертання впливатиме на рух рідини.


Thumbnail

Метою роботи є дослідження траєкторії маятника на обертовій платформі та оцінка радіуса деформації Россбі для різних швидкостей обертання платформи.


Thumbnail
Метою роботи є дослідження впливу сили Коріоліса на рух кульки по поверхні, що обертається.

Thumbnail

Метою роботи  є дослідження зміни форми вільної поверхні рідини в резервуарі, що обертається навколо вертикальної осі.


Thumbnail

Мета роботи: дослідити залежність розподілу поверхневої температури тенісної кульки після нагрівання у світловому потоці від лампи розжарення та порівняти отриману криву з кривою широтного розподілу середньої сонячної ...