Завдання роботи:
здійснити експериментальну перевірку закону Біо - Савара - Лапласа.

Завдання роботи:
Виміряти висоту, що відповідає верхньому поверху багатоповерхової будівлі відносно Землі.

Завдання роботи:
1. Визначити ємність зарядженого конденсатора та порівняти її з номінальним значенням. 2. Визначити енергію зарядженого конденсатора.

Завдання роботи:
створити цифровий вимірювальний комплекс на Arduino Nano 33 BLE Sense.

Завдання роботи:
cтворити цифровий вимірювальний комплекс на Arduino Nano 33 BLE Sense.

Резюме:
Мета роботи: дослідити залежність частоти коливань закріпленої лінійки від довжини вільного краю за допомогою мобільного додатку Phyphox. Завдання роботи: 
  1. Ознайомитися з теоретичними основами процесу коливань.
  2. Підготувати та скласти експериментальну установку.
  3. Провести декілька експериментів із системою за різних значень довжини вільного краю лінійки.
  4. Визначити частоту коливань для кожного значення довжини вільного краю лінійки.
  5. Побудувати графік залежності частоти коливань від д...

Завдання роботи:
  1. Створити теоретичну модель руху для розрахунку коефіцієнта відновлення.
  2. Підготувати та скласти експериментальну установку.
  3. Провести декілька експериментів із системою за різних висот кидання кульки.
  4. Визначити висоти відскоків кульки в кожному випадку.
  5. Розрахувати коефіцієнт відновлення.