Завдання роботи:
 1. Провести чотири експерименти з диском, який обертається на осі під дією вантажу, що опускається, та створити відеозапис руху системи.
 2. Визначити прискорення руху вантажу, кутове прискорення диска в кожному випадку.
 3. Розрахувати момент сил, що приводять диск у обертання в кожному випадку.
 4. Побудувати графік залежності моменту сил від кутового прискорення.
 5. Розрахувати за графіком момент інерції диска та момент сил тертя на осі диска.

Завдання роботи:
 1. Провести експеримент із кулею та циліндром, що скочуються по жолобу, та створити відеозапис їхнього руху.
 2. Побудувати графік руху кулі і циліндра та визначити їхні кінцеві швидкості.
 3. Розрахувати за вимірами моменти інерції кулі та циліндра і порівняти їх із теоретично розрахованими значеннями.

Завдання роботи:
 1. Провести експерименти з тілом, що має закріплену вісь обертання, та створити їх відеозапис.
 2. Визначити за допомогою інструментів програми плечі дії сил.
 3. Розрахувати та порівняти моменти дії сил при рівновазі тіла.

Завдання роботи:
 1. Провести експеримент із різними тілами та створити відеозаписи їхнього падіння.
 2. Визначити значення прискорення падіння тіл та порівняти їх зі значенням прискорення вільного падіння.

Завдання роботи:
 1. Провести експеримент із тілом, кинутим вертикально вгору, та створити його відеозапис.
 2. Визначити за допомогою інструментів програми початкову швидкість руху тіла.
 3. Визначити за допомогою інструментів програми максимальну висоту підйому тіла та розрахувати за нею початкову швидкість руху. Порівняти значення швидкостей.
 4. Створити модель руху тіла та порівняти її з експериментальними даними.

Завдання роботи:
 1. Провести експеримент із тілом, кинутим горизонтально, та створити його відеозапис.
 2. Визначити за допомогою інструментів програми початкову швидкість руху тіла в горизонтальному напрямі.
 3. Розрахувати прискорення руху тіла у вертикальному напрямі, використовуючи інструменти програми Tracker.
 4. Створити модель руху тіла та порівняти її з експериментальними даними.

Завдання роботи:
 1. Провести експеримент з тілом, що рівномірно рухається по колу, та створити його відеозапис.
 2. Визначити за допомогою інструментів програми лінійну, кутову швидкості руху та доцентрове прискорення.