Завдання роботи:
  1. Ознайомитися з правилами створення відеозапису руху тіла.
  2. Створити відеозапис рівноприскореного руху або завантажити готовий з ресурсу.
  3. За допомогою програмного забезпечення для аналізу відеозаписів отримати графік руху тіла та графік швидкості тіла.
  4. Використовуючи математичний апарат програмного забезпечення, обчислити прискорення руху тіла графічним методом.

Завдання роботи:
  1. Визначити швидкість руху фотосфери Сонця на різних широтах.
  2. Визначити період обертання Сонця на різних широтах.

Завдання роботи:
  1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
  2. Визначити експериментальне значення динамічної в’язкості запропонованої рідини.