Резюме:

Резюме:
Мета роботи: виготовлення гальванічних елементів з овочів і фруктів та дослідження їхніх характеристик. Завдання роботи: виготовити один або декілька гальванічних елементів з використанням овочів та фруктів та дослідити їхні характеристики.

Резюме:
Робота спрямована на теоретичне й експериментальне дослідження питання узгодження електричного навантаження з вітроенергетичною установкою. Мета роботи: визначити оптимальне електричне навантаження для вітроенергетичної установки. Завдання роботи: визначити ККД вітроенергетичної установки за різних навантажень та його оптимальне значення.