Завдання роботи:
 1. Використовуючи модельний фотометр та фільтри UBV, визначити видимі зоряні величини зірок у скупченні Плеяди.
 2. Побудувати діаграму спектр-світність та встановити абсолютні значення зоряних величин.
 3. Розрахувати відстань до зоряного скупчення Плеяди.

Завдання роботи:
 1. Використовуючи програмне забезпечення, визначити відносне розміщення зірки Барнарда та віддалених зірок.
 2. Використовуючи шаблон математичних таблиць, визначити відстань до зірки та її власну швидкість.

Завдання роботи:
 1. Використовуючи програмне забезпечення для порівняння світлин однієї і тієї самої ділянки неба, ідентифікувати на них астероїд.
 2. Визначити  швидкість руху астероїда за допомогою цього ж програмного забезпечення.

Завдання роботи:
 1. Дослідити випромінювання відомих пульсарів та визначити періоди їхніх пульсацій.
 2. Розрахувати відстань до пульсарів, використовуючи дисперсію електромагнітних імпульсів.

Завдання роботи:
 1. Розрахувати роздільну здатність людського ока.
 2. Розрахувати усереднену відстань між чутливими клітинами ока.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з методом визначення відстані за паралактичним зміщенням.
 2. Розрахувати відстань до обраних об’єктів та порівняти отримане значення з виміряним експериментально.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з можливостями програми Unimap.
 2. Провести ідентифікацію об’єктів на зображеннях за допомогою зазначеної програми.