Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з можливостями програм DeepSkyStacker, Maxlm DL 5.
 2. Отримати чітке зображення об’єктів глибокого космосу, використовуючи набори готових знімків та зазначені програми.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з можливостями програм PiPP, Autostakkert, RegiStax 6.
 2. Отримати чітке зображення фотосфери та хромосфери Сонця, використовуючи зазначені програми.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з можливостями програм PiPP, Autostakkert, RegiStax 6.
 2. Отримати чітке зображення поверхні Марса, Юпітера та Сатурна, використовуючи зазначені програми.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з можливостями програми RegiStax 6.
 2. Отримати чітке зображення поверхні Місяця, використовуючи зазначену програму.

Завдання роботи:
 1. Отримати спектри віддалених галактик на модельному телескопі.
 2. Визначити для кожної галактики відстань та швидкість віддалення.
 3. Побудувати графік залежності швидкості віддалення галактик від відстані та вирахувати сталу Хаббла.

Завдання роботи:
 1. Визначити швидкість руху фотосфери Сонця на різних широтах.
 2. Визначити період обертання Сонця на різних широтах.

Завдання роботи:
 1. Експериментально дослідити утворення кратера на моделі поверхні планети.
 2. Побудувати графік залежності діаметра кратера від енергії «метеорита», який падає.
 3. Побудувати графік залежності глибини кратера від енергії «метеорита», який падає.
 4. Побудувати графік залежності довжини «променів» кратера від енергії «метеорита», який падає.