Завдання роботи:
 1. Визначити положення супутників Юпітера протягом тривалого періоду.
 2. Знайти співвідношення між радіусом орбіти та періодом обертання в системах, що побудовані на законі всесвітнього тяжіння.
 3. Розрахувати масу Юпітера, використовуючи третій закон Кеплера.

Завдання роботи:
 1. Отримати експериментально спектри від газосвітних трубок та ідентифікувати гази, що світяться.
 2. Проаналізувати спектри зірок різних класів та визначити присутність ідентифікованих газів у їхніх атмосферах.
 3. Проаналізувати спектри зірок та визначити їхній спектральний клас.

Завдання роботи:
 1. Розрахувати значення інтегральної потужності сонячного випромінювання, що падає на одиницю площі на поверхні Землі.
 2. Розрахувати загальну потужність випромінювання Сонця.
 3. Визначити освітленість земної поверхні та «світлову віддачу» Сонця.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Отримати експериментально спектри від газосвітних трубок та ідентифікувати гази, що світяться.
 3. Проаналізувати спектри зірок різних класів та визначити наявність ідентифікованих газів у їхніх атмосферах.

Завдання роботи:
Дослідити космічне випромінювання за напрямом та енергетичним спектром.