Завдання роботи:
 1. Експериментально дослідити утворення кратера на моделі поверхні планети.
 2. Побудувати графік залежності діаметра кратера від енергії «метеорита», який падає.
 3. Побудувати графік залежності глибини кратера від енергії «метеорита», який падає.
 4. Побудувати графік залежності довжини «променів» кратера від енергії «метеорита», який падає.

Завдання роботи:
 1. Визначити положення супутників Юпітера протягом тривалого періоду.
 2. Знайти співвідношення між радіусом орбіти та періодом обертання в системах, що побудовані на законі всесвітнього тяжіння.
 3. Розрахувати масу Юпітера, використовуючи третій закон Кеплера.

Завдання роботи:
 1. Розрахувати значення інтегральної потужності сонячного випромінювання, що падає на одиницю площі на поверхні Землі.
 2. Розрахувати загальну потужність випромінювання Сонця.
 3. Визначити освітленість земної поверхні та «світлову віддачу» Сонця.

Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Отримати експериментально спектри від газосвітних трубок та ідентифікувати гази, що світяться.
 3. Проаналізувати спектри зірок різних класів та визначити наявність ідентифікованих газів у їхніх атмосферах.