Thumbnail

Проростання насіння — перехід насіння рослин від спокою до активної життєдіяльності, початковий етап онтогенезу рослин, на якому утворюється паросток.

Мета роботи: з’ясувати сутніст...

Dariia Avatar
Напрямки роботи

Thumbnail
Мета роботи: навчитися розпізнавати їстівні та отруйні гриби своєї місцевості. Завдання роботи: 1. Розглянути види їстівних та отруйних грибів. 2. Порівняти будову та знайти відмінне. 3. Виокремити основні місця зростання. 4. З'ясувати, як від...
Kateryna5 Avatar
Напрямки роботи

Thumbnail
Завдання роботи:

ознайомити учнів з основними складовими рослинної клітини та їхніми функціями, розвивати навички спостереження та аналізу, використовуючи STEM-технології.

darling_yum Avatar
Напрямки роботи

Thumbnail

Мохи - давня група рослин, відома з девону. Мохи ростуть у ґрунті, болотах, на суходолі, часто - на корі дерев, витісняють лишайники. Займають різні екологічні ніші, виконують різноманітні функції в екосистемах. Мохи -...

Лакоза Наталія Avatar
Напрямки роботи

Thumbnail

Мета роботи: ознайомитися з анатомічною будовою тіла лишайників, визначити особливості розміщення клітин водоростей та гіфів грибів.

 
Лакоза Наталія Avatar
Напрямки роботи

Thumbnail

Мета роботи: вивчити особливості зовнішньої будови лишайників, поділити лишайники на групи відповідно до будови талому.

Лакоза Наталія Avatar
Напрямки роботи

Thumbnail
Мета роботи: вивчити та ідентифікувати  планктонні організми прісних водойм. Завдання роботи:
  1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
  2. Розглянути планктонні організми за допомогою лупи, мікроскопа...
Лакоза Наталія Avatar
Напрямки роботи