Thumbnail
Завдання роботи:
  1. Ознайомитися з теоретичними відомостями про глюкозу.
  2. Ознайомитися з функціями глюкози для організму люд...

Thumbnail
Мета роботи:
  1. Зрозуміти принципи моделювання харчування людини.
  2. Детальніше вивчити основні види нутрієнтів людини.
  3. Навчитися застосовувати математичне моделювання на практиці.
  4. Навчитися...

Thumbnail
Рослинні клітини синтезують також певну кількість білків та ліпідів. Роботу присвячено якісному визначенню білків та ліпідів у різних органах рослин. Мета роботи: вивчити хімічний склад рослинної клітини; виявити білки, ліпіди; ознайомитися з мето...
Білик Жанна Білик Жанна
Напрямки роботи

Thumbnail
У роботі детально викладено методику проведення якісних реакцій на вуглеводи, які наявні в рослинній клітині. Також наведено приклади їх застосування на конкретних рослинних об’єктах. Мета роботи: вивчити хімічний склад рослинної клітини: виявити ...
Білик Жанна Білик Жанна
Напрямки роботи

Thumbnail
Плазмоліз буває ковпачковий і опуклий. Мета роботи: навчитися розрізнятися ковпачковий і опуклий плазмоліз. Завдання роботи:
  1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
  2. Дослідити вибіркове проникнення в цитоплазму кліти...
Лакоза Наталія Avatar
Напрямки роботи

Thumbnail
Цитоплазма живої клітини еластична й напівпроникна. Під час втрати води об’єм цитоплазми зменшується, а при надходженні води її об’єм відновлюється. Ця властивість дає клітинам змогу витримувати тимчасове зневоднення і підтримувати свій гомеостаз. ...
Лакоза Наталія Avatar
Напрямки роботи

Thumbnail
Осмотичний тиск – явище, обумовлене наявністю напівпроникної перетинки, яка розділяє розчини. Для живих клітин цією напівпроникною перетинкою є цитоплазматична мембрана, яка і створює осмотичний тиск. Його величина унікальна для різних клітин. Мет...
Лакоза Наталія Avatar
Напрямки роботи