Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичними відомостями про глюкозу.
 2. Ознайомитися з функціями глюкози для організму людини.
 3. Ознайомитися з йодометричним методом дослідження проби на вміст глюкози.
 4. Навчитися проводити дослідження проби на вміст лактози в лабораторних умовах.

Резюме:
Мета роботи:
 1. Зрозуміти принципи моделювання харчування людини.
 2. Детальніше вивчити основні види нутрієнтів людини.
 3. Навчитися застосовувати математичне моделювання на практиці.
 4. Навчитися створювати динамічні математичні моделі.
 5. Покращити навички роботи в MS Excel.
Завдання роботи: 
 1. Оцінити наявні моделі розрахунку харчового раціону людини.
 2. Оцінити фактори харчування, що впливають на здоров'я підлітків.
 3. Провести аналіз принципів функціонування математичних моделей...

Резюме:
Рослинні клітини синтезують також певну кількість білків та ліпідів. Роботу присвячено якісному визначенню білків та ліпідів у різних органах рослин. Мета роботи: вивчити хімічний склад рослинної клітини; виявити білки, ліпіди; ознайомитися з методиками визначення цих речовин. Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Провести якісні реакції на білки та ліпіди.
 3. Визначити наявність білків та ліпідів у різних рослин та в продуктах харчування.

Резюме:
У роботі детально викладено методику проведення якісних реакцій на вуглеводи, які наявні в рослинній клітині. Також наведено приклади їх застосування на конкретних рослинних об’єктах. Мета роботи: вивчити хімічний склад рослинної клітини: виявити вуглеводи (моносахариди, полісахариди); ознайомитися з методиками визначення цих речовин. Завдання роботи:
 1. Проаналізувати теоретичні відомості.
 2. Провести якісні реакції, використовуючи еталон (розчин глюкози).
 3. Дослідити наявність вуглеводів у зрізах тканин різних рослин.
Предметна галузь: фізіолог...
Avatar

Ковпачковий плазмоліз

Лакоза Наталія

Резюме:
Плазмоліз буває ковпачковий і опуклий. Мета роботи: навчитися розрізнятися ковпачковий і опуклий плазмоліз. Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Дослідити вибіркове проникнення в цитоплазму клітини розчинених у воді речовин.
 3. Обґрунтувати появу ковпачкового плазмолізу.

Резюме:
Цитоплазма живої клітини еластична й напівпроникна. Під час втрати води об’єм цитоплазми зменшується, а при надходженні води її об’єм відновлюється. Ця властивість дає клітинам змогу витримувати тимчасове зневоднення і підтримувати свій гомеостаз. Дослідження явищ плазмолізу і деплазмолізу підтверджують еластичність і напівпроникність цитоплазми, її участь в обміні речовин рослинної клітини. Мета роботи: спостерігати явище плазмолізу і деплазмолізу. Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Впевнитися дослідним шляхом у тому, що цитоплазма ж...

Резюме:
Осмотичний тиск – явище, обумовлене наявністю напівпроникної перетинки, яка розділяє розчини. Для живих клітин цією напівпроникною перетинкою є цитоплазматична мембрана, яка і створює осмотичний тиск. Його величина унікальна для різних клітин. Мета роботи: навчитися визначати осмотичний тиск. Завдання роботи: 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи. 2. Визначити експериментальне значення осмотичного тиску клітинного соку в клітинах шкірки цибулі та водорості елодеї методом плазмолізу. 3. Отримані результати занести до табл. 2. 4. Зробити висновок щодо отриманих результа...