Резюме:
У роботі детально викладено методику проведення якісних реакцій на вуглеводи, які наявні в рослинній клітині. Також наведено приклади їх застосування на конкретних рослинних об’єктах. Мета роботи: вивчити хімічний склад рослинної клітини: виявити вуглеводи (моносахариди, полісахариди); ознайомитися з методиками визначення цих речовин. Завдання роботи:
 1. Проаналізувати теоретичні відомості.
 2. Провести якісні реакції, використовуючи еталон (розчин глюкози).
 3. Дослідити наявність вуглеводів у зрізах тканин різних рослин.
Предметна галузь: фізіолог...

Резюме:
Однією з основних частин епідерми листка є продихи. У роботі досліджуються функціонування та особливості будови цих структур. Мета роботи: ознайомитися з будовою продихів. Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Вивчити будову продихів.
 3. Дослідити механізм роботи продихів.

Резюме:
Роботу присвячено особливостям будови листка. Мета роботи: ознайомитися з будовою листка, навчитися готувати мікропрепарат. Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Розглянути мікроскопічну будову листка на підготовленому препараті листкової пластинки.
 3. Визначити відповідність будови тканин листка функціям, які вони виконують.

Резюме:
Покривна тканина відіграє важливу роль у життєдіяльності рослинного організму. Ця робота практично демонструє роль і значення покривної тканини. Мета роботи: з'ясувати роль покривної тканини. Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Визначити роль кутикули і корка при випаровуванні води з поверхні плодів і бульб.
 3. Заповнити таблицю.
 4. Побудувати графік за результатами досліду.
Avatar

Ковпачковий плазмоліз

Лакоза Наталія

Резюме:
Плазмоліз буває ковпачковий і опуклий. Мета роботи: навчитися розрізнятися ковпачковий і опуклий плазмоліз. Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Дослідити вибіркове проникнення в цитоплазму клітини розчинених у воді речовин.
 3. Обґрунтувати появу ковпачкового плазмолізу.

Резюме:
Цитоплазма живої клітини еластична й напівпроникна. Під час втрати води об’єм цитоплазми зменшується, а при надходженні води її об’єм відновлюється. Ця властивість дає клітинам змогу витримувати тимчасове зневоднення і підтримувати свій гомеостаз. Дослідження явищ плазмолізу і деплазмолізу підтверджують еластичність і напівпроникність цитоплазми, її участь в обміні речовин рослинної клітини. Мета роботи: спостерігати явище плазмолізу і деплазмолізу. Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Впевнитися дослідним шляхом у тому, що цитоплазма ж...

Резюме:
Осмотичний тиск – явище, обумовлене наявністю напівпроникної перетинки, яка розділяє розчини. Для живих клітин цією напівпроникною перетинкою є цитоплазматична мембрана, яка і створює осмотичний тиск. Його величина унікальна для різних клітин. Мета роботи: навчитися визначати осмотичний тиск. Завдання роботи: 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи. 2. Визначити експериментальне значення осмотичного тиску клітинного соку в клітинах шкірки цибулі та водорості елодеї методом плазмолізу. 3. Отримані результати занести до табл. 2. 4. Зробити висновок щодо отриманих результа...