Резюме:
Швидкий метод розподілу окремих компонентів із суміші фотосинтезуючих пігментів уперше запропонував у 1904 році М. С. Цвєт шляхом адсорбційної хроматографії на колонках. Адсорбційна хроматографія ґрунтується на властивості речовин, які зазнають розподілу, вибірково адсорбуватися з розчинника на твердому порошкоподібному адсорбенті. У цьому проекті ми здійснимо розподіл пігментів на хроматографічному та фільтрувальному папері, з'ясуємо властивості окремих пігментів. Предметна галузь: фізіологія та біохімія рослин. Мета роботи: здійснити розподіл пігментів хроматографічним методом. Завд...

Резюме:
Пігменти – це речовини, що мають певний колір та виконують роль збирачів сонячного світла, необхідного для фотосинтезу. Розрізняють три основні класи пігментів: хлорофіли (зелені), каротини (жовті), ксантофіли (червоні). Вони мають дещо відмінні властивості, на цьому і базуються методи розділення пігментів. Саме розділенню пігментів за Краусом і присвячений цей проект. Мета роботи: здійснити розподіл пігментів за Краусом; дослідити омилення хлорофілу. Завдання:
  1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
  2. Здійснити розподіл пігментів за Краусом.
  3. Отрима...

Резюме:
Фотосинтез – це процес утворення органічних речовин із карбон (IV) оксиду і води з використанням енергії світла, що відбувається в хлоропластах (пігментах) зелених рослин. Пігменти – це унікальні речовини, в яких відбувається фотосинтез. Предметна галузь: фізіологія та біохімія рослин.