Завдання роботи:
  1. Ознайомитися з теоретичними відомостями про амінокислоти.
  2. Ознайомитися з функціями амінокислот для організму людини.
  3. Отримати поняття про незамінні амінокислоти та повноцінні білки.
  4. Ознайомитися з методикою визначення амінокислот у розчині.
  5. Навчитися проводити дослідження водного розчину на вміст амінокислот у лабораторних умовах.

Резюме:
Швидкий метод розподілу окремих компонентів із суміші фотосинтезуючих пігментів уперше запропонував у 1904 році М. С. Цвєт шляхом адсорбційної хроматографії на колонках. Адсорбційна хроматографія ґрунтується на властивості речовин, які зазнають розподілу, вибірково адсорбуватися з розчинника на твердому порошкоподібному адсорбенті. У цьому проекті ми здійснимо розподіл пігментів на хроматографічному та фільтрувальному папері, з'ясуємо властивості окремих пігментів. Предметна галузь: фізіологія та біохімія рослин. Мета роботи: здійснити розподіл пігментів хроматографічним методом. Завд...