Резюме:

Проект дає змогу зробити модель клітини; побачити відмінності між живими клітинами та їх імітаціями; дослідити роль явищ концентраційного градієнту, осмосу в життєдіяльності клітин.

Мета роботи: експериментально створити штучну "клітину" Траубе. З'ясувати відмінності між живою клітиною та її моделлю.

Завдання роботи:

 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Навчитис...
Avatar

Будова евглени зеленої

Лакоза Наталія

Резюме:
Мета роботи: ознайомитися з будовою та функціонуванням органел евглени зеленої. Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Вивчити будову та життєві функції евглени зеленої.
 3. Порівняти будову евглени з водоростями, визначити процеси життєдіяльності цих організмів.

Резюме:
Мета роботи: ознайомитися з будовою та функціонуванням клітини інфузорії туфельки. Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Дослідити будову та життєві функції інфузорії туфельки.
 3. Порівняти будову інфузорії з амебою, визначити процеси життєдіяльності цих найпростіших.
 4. Заповнити порівняльну таблицю.

Резюме:
Мета роботи: ознайомитися з будовою амеби. Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Дослідити будову та життєві функції корененіжок на прикладі амеби протей.

Резюме:
Однією з основних частин епідерми листка є продихи. У роботі досліджуються функціонування та особливості будови цих структур. Мета роботи: ознайомитися з будовою продихів. Завдання роботи:
 1. Ознайомитися з теоретичною частиною роботи.
 2. Вивчити будову продихів.
 3. Дослідити механізм роботи продихів.

Резюме:
Силу, з якою вода потрапляє у клітину, називають всисною силою. Вона визначається різницею між осмотичним і тургорним тиском. S = P - T, де S – всисна сила,  P – осмотичний тиск, T – тургорний тиск. Експериментально визначена всисна сила має важливе значення для сільського господарства. Мета роботи: навчитися визначати всисну силу. Завдання роботи: 1.Ознайомитися з теоретичною частиною роботи. 2.Визначити всисну силу клітин бульби картоплі. 3.Результати вимірювань занести до табл. 2.