Thumbnail
Метою роботи є генерація внутрішніх стоячих хвиль та їх дослідження.
Чернецький Ігор Чернецький Ігор
Напрямки роботи

Thumbnail
Метою досліду є відтворення експерименту Марсільї для розуміння течії в протоках.
Чернецький Ігор Чернецький Ігор
Напрямки роботи

Thumbnail

Метою роботи є дослідження зміни рівня води в посудині для випадку танення льоду, що вільно плаває  у воді, та для випадку танення на "суходолі".


Thumbnail

Метою роботи є відтворення феномену подвійної дифузії та порівняння його з тепловою дифузією та дифузією солі.

Чернецький Ігор Чернецький Ігор
Напрямки роботи

Thumbnail

Метою роботи є дослідження характеру поведінки рідини, яка перебуває в обертовому русі, та розрахунок швидкостей обертання установки, для яких обертання впливатиме на рух рідини.


Thumbnail

Метою роботи є дослідження траєкторії маятника на обертовій платформі та оцінка радіуса деформації Россбі для різних швидкостей обертання платформи.


Thumbnail
Метою роботи є дослідження впливу сили Коріоліса на рух кульки по поверхні, що обертається.